Musea

Leiden is een museumstad bij uitstek. We hebben het voorrecht een groot aantal rijksmusea te huisvesten, maar ook gemeentelijke musea als de Lakenhal verdienen onze aandacht. De directie is goed in wat ze doen, maar de gemeente kan een rol spelen in het leggen van verrassende verbindingen met andere instellingen en locaties.