Nieuwbouw

De gebouwen van nu zijn de monumenten van de toekomst. Daarom is de kwaliteit van nieuwe architectuur en stedenbouw in Leiden belangrijk.

‘Nieuw Leyden’ laat zien dat compact stedelijk bouwen een prachtige wijk kan opleveren. Bij de verkoop van grond aan marktpartijen en bij de beoordeling van bouwaanvragen zou de gemeente soms meer eisen kunnen stellen aan de kwaliteit van architectuur en stedenbouw.

Ook in de historische binnenstad moet plek zijn voor goede eigentijdse gebouwen zoals het nieuwe poppodium Gebr. De Nobel. Het Rijnlands Architectuur Platform stimuleert het debat over architectuur en stedenbouw in Leiden en verdient daarom voldoende ondersteuning.

Sociaal wonen
De stad is van iedereen. Jong, oud, rijk, arm, van hier, van daar. Iedereen moet in Leiden een goede plek kunnen vinden om te wonen. De gemeente moet daarom voldoende woningen bouwen om het woningtekort terug te dringen en zo huren en huizenprijzen betaalbaar te houden. Vooral voor studenten, starters en mensen met lage- en middeninkomens moet het eerst gebouwd worden. We bouwen niet in de bossen, polders en parken in en om Leiden.