Onderwijs

Als het aan GroenLinks ligt is ál het onderwijs in Leiden van topkwaliteit.

Als meer basisscholen en VMBO’s zich ontwikkelen tot brede scholen, kunnen jongeren optimaal hun talenten ontwikkelen en kennis maken met cultuur en sport.

Tweedeling in het onderwijs moet worden voorkomen, omdat het op scholen met een hoge concentratie aan achterstandsleerlingen voor leerlingen moeilijk is aan hun achterstandspositie te ontsnappen. Scholen moeten een afspiegeling zijn van de maatschappij en dus een mix van leerlingen met diverse achtergronden kennen.

Scholen moeten een veilige plek zijn voor iedereen; er is geen geweld en er wordt niet gepest. Kinderen die het moeilijk hebben op school kunnen altijd bij een vertrouwenspersoon terecht.

GroenLinks wil geen grote grijze betegelde schoolpleinen, maar een groene inrichting waardoor kinderen ook fijn buiten kunnen spelen. Iedere Leidse basisschool krijgt een schooltuin.