Openbare ruimte

Goed ingerichte openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad omdat juist in de straten, pleinen en parken van Leiden mensen elkaar ontmoeten.

Met name groen en water kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. GroenLinks steunt dan ook de plannen voor het Singelpark met groot enthousiasme.

Dankzij een motie van GroenLinks wordt het Stationsplein, gelijk met de bouw van het zogenaamde Rijnsburgerblok, opnieuw ingericht. De Lammermarkt wordt, na de bouw van de parkeergarage, mede door moties van GroenLinks, zo groen mogelijk. Bovendien krijgt de Garenmarkt door een motie van GL en de VVD nu een zo groen mogelijke inrichting, in plaats van parkeerplaatsen.