Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en dat uitgaat van hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen.

Kinderen gaan, als dat kan, naar regulier onderwijs. Zo leren ook andere kinderen rekening te houden met elkaar. Ze worden zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de maatschappij. Het speciaal onderwijs is voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Dat betekent wel dat er voldoende ondersteuning en opleiding voor de docenten moet zijn. Het is belangrijk dat er geen kinderen thuis zitten

Bovendien wil GroenLinks dat basisscholen brede scholen worden, waar kinderen voor meer dan alleen leren terecht kunnen. Op brede scholen is ruimte voor kunst en cultuur, sport en buiten spelen.

Leerlingenvervoer
Kinderen die niet zelfstandig naar hun school kunnen vanwege een handicap of omdat de school te ver weg is, worden naar school en weer naar huis gebracht door leerlingenvervoer dat door de gemeente wordt geregeld. Bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer is niet alleen de prijs, maar juist ook de kwaliteit van het vervoer leidend waarbij wat ons betreft korte routes en vaste begeleiders belangrijke punten zijn.