Peuterspeelzalen

De peuterspeelzaal is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen en in het vroeg signaleren van achterstanden. Goede voor- en vroegschoolse educatie is belangrijk voor de kansen van peuters die van huis uit minder kansen hebben, bijvoorbeeld door taalachterstand

Per 2017 valt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang. Er komt één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen inclusief de financiering voor werkende ouders. Leiden bereikt ongeveer 75% van deze peuters. GroenLinks zou graag zien dat er meer peuters bereikt worden door het actief benaderen van ouders en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Zo profiteren zo veel mogelijk peuters van de vroege ontwikkelingskansen die peuterspeelzalen bieden.

Er moet goed worden samengewerkt met andere organisaties om kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Bovendien moeten peuterspeelzalen voor iedereen bereikbaar zijn: zowel fysiek als in financiële zin.