Met ruimte voor groen

GroenLinks wil dat er compact gebouwd wordt, met voldoende groen voor een leefbare stad. Waardevol groen moet behouden worden. Groene daken, verticale tuinen en geveltuinen bieden mogelijkheden voor groen in de bebouwde omgeving. We willen dat  deze ambitie naar voren komt in de bestemmingsplannen van de gemeente. Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat er wordt gebouwd volgens duurzaamheidseisen en zonder aansluiting op gas. Er wordt gekeken hoe de stad klimaatbestendig ingericht kan worden.

Regionale aanpak

Dit kan Leiden niet alleen. GroenLinks wil daarom een regionale visie ontwikkelen, om dit samen met buurgemeenten aan te pakken. De regio zal de komende tijd 15.000 woningen moeten bouwen, we willen dat de gemeente zich aan dat doel vast blijft houden. Omdat onze stad al zo vol is, moet de beschikbare ruimte efficiënt worden benut.

Goed wonen

De vraag naar woningen in Leiden groot. Gevolgen van deze krapte op de woningmarkt zijn lange wachttijden voor een sociale huurwoning en stijgende huizenprijzen. Vooral voor de lage- en middeninkomens wordt het steeds lastiger een goede woning te vinden. Goede redenen om extra woningen in Leiden te bouwen. We willen niet dat wonen in de stad alleen nog maar bereikbaar is voor mensen met een hoog inkomen. Van de nieuwe woningen moet 35% sociale huur/koop zijn om de diversiteit van de stad te behouden. Maar ook voor studenten en starters zijn extra woningen noodzakelijk.