Het hebben van schuld is zeer ingrijpend en vaak erg emotioneel. De betaalachterstanden en aanmaningen stapelen zich op, terwijl er steeds minder geld overblijft voor eerste levensbehoeften als wonen, eten en persoonlijke verzorging. Hele gezinnen zijn hier de dupe van. Door actief schulden te verhelpen, vergroten we weer de zelfredzaamheid van mensen.

Schuldhulpverlening bij de Stadsbank
Om armoede werkelijk te bestrijden, moet je met een schone lei kunnen beginnen. Mensen moeten daarom zo snel mogelijk geholpen worden om van hun schulden af te raken. De schuldhulpverlening krijgt daarom een centrale rol in het armoedebeleid. In uitzichtloze situaties moet kwijtschelding een optie zijn. Leidenaars moeten altijd respectvol en prettig behandeld worden bij de Stadsbank.

Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt natuurlijk ook voor schulden. GroenLinks wil daarom dat budgetteringstrainingen en andere preventiecursussen gratis toegankelijk zijn voor iedereen met een krappe portemonnee.

Jong geleerd is oud gedaan. GroenLinks wil dat standaard op alle Leidse middelbare scholen onderwezen wordt over de ernst van schuldenproblematiek en het voorkomen van schulden. Zeker omdat ook steeds meer jongeren met schulden te kampen hebben. Door lessen en voorlichtingen te geven over verstandig omgaan met geld, kunnen veel schuldproblemen voorkomen worden.