Sociale Woningbouw

De hoeveelheid betaalbare sociale huurwoningen in Leiden en de regio staat zwaar onder druk. Door de verhuurdersheffing van het huidige kabinet zien de Leidse woningbouwcorporaties zich genoodzaakt de huren te verhogen. Tegelijkertijd neemt bij hen de ruimte om te investeren in nieuwbouw en renovatie af. Het gevolg: minder sociale huurwoningen, steeds langere wachtlijsten en steeds meer mensen die een te groot deel van hun inkomen aan huur kwijt zijn.

GroenLinks vind dit een ongewenste situatie. Ook mensen met een laag inkomen hebben het recht op een goede, betaalbare woning. Bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten in de stad moet minimaal 20% van de woningen in het sociale segment vallen. GroenLinks staat erop dat dit ook gebeurt.

De Leidse corporaties hebben veel oude woningen in bezit met een dramatisch laag energielabel. Verduurzaming hiervan zou veel meer nadruk moeten krijgen. Lagere energiekosten door bijvoorbeeld zonnepanelen en goede isolatie moeten de huurders ten goede komen om zo de hogere huren te compenseren.

Met name voor bijzondere doelgroepen [zoals stautushouders en mensen die terugkeren in de maatschappij] zijn er in Leiden te weinig woningen beschikbaar. Hier moet wat aan gedaan worden.

GroenLinks heeft veel kritiek op de in 2015 vastgestelde prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Dankzij een motie van de SP en GroenLinks worden deze prestatieafspraken in de zomer van 2015 geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast.