Stadhuis

Het stadhuis is van ons allemaal. Bij nieuwe plannen bepaalt de stad mee wat de toekomst van ons stadhuis zal worden.

Als er één plek het Huis van de Leienaar genoemd zou kunnen worden, dan is dat het stadhuis wel. Dankzij een voorstel van GroenLinks bepalen de Leidse burgers en organisaties mee over de toekomst van het stadhuis, nu dit verbouwd gaat worden. Zo blijft het stadhuis van ons allemaal.

GroenLinks bekijkt de plannen voor de herhuisvesting van de ambtenaren kritisch, maar is niet op voorhand tegen. De verhuizing moet voor ons aan 3 voorwaarden voldoen: de nieuwe huisvesting moet duurzaam zijn, de kosten moeten beperkt worden en de Leidenaar beslist mee over de toekomst van het stadhuis.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat er een fysieke plek is waar mensen Leidenaren naartoe kunnen gaan als contact zoeken met de gemeente. Daarom willen we dat er balies open blijven waar je zonder afspraak terecht kunt. Dat mensen ook hun vragen digitaal kunnen stellen is goed. Maar dit mag geen vervanging van de echte balie worden.