Stageplekken

Leiden heeft een groot tekort aan stageplaatsen. En dat terwijl een stage bij veel opleidingen verplicht zijn om de studie af te kunnen ronden. GroenLinks wil dat de gemeente samen met ondernemers en onderwijs werkt aan meer stageplaatsen en traineeships.

Meer stageplaatsen betekent meer succesvolle opleidingen en meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren. GroenLinks wil dat de gemeente met werkgevers en het onderwijs afspraken maakt om meer stageplaatsen, traineeships en leer-werktrajecten te realiseren. Te beginnen in de zorg en het welzijnswerk, waar de tekorten aan stageplaatsen het grootst zijn.

Stageplaatsen mogen nooit bestaand werk vervangen of leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. GroenLinks vindt dat stages een educatief karakter moeten hebben. Stagiairs die eigenlijk werknemer zijn, moeten ook als zodanig beloond worden.