Stop de cultuurbezuinigingen

In de afgelopen jaren hebben het rijk en de gemeente veel bezuinigd op cultuur. Het huidige college kiest ervoor om daarmee door te gaan. GroenLinks maakt zich hier in het politieke debat hard tegen, door keer op keer uit te leggen dat cultuur geen kostenpost, maar een investering in de leefbaarheid van de stad is. Tegelijkertijd proberen we ons constructief op te stellen door actief mee te denken hoe de scherpste randjes van de bezuinigingen afgehaald kunnen worden en waar ze het minste pijn doen.