Tegenprestatie

Onder geen enkele omstandigheid kunnen mensen in ruil voor een uitkering verplicht te werk worden gesteld zonder dat daar loon tegenover staat. GroenLinks is dan ook tegen de verplichte tegenprestatie en wil dat de gemeente deze niet gebruikt.

GroenLinks wil dat mensen met een uitkering actief deel nemen aan de samenleving. Dit vergroot hun baankansen, biedt henĀ een groter sociaal netwerk en geeft voldoening. Participatie en werk maken mensen gelukkig.

Maar mensen mogen nooit door de overheid gedwongen mogen worden om onbetaald werk uit te voeren. Ook niet als daar een uitkering tegenover staat. Werk hoort betaald te zijn. Daarnaast leidt het tot verdringing op de arbeidsmarkt: gewone banen worden opeens onbetaalde arbeid. Dat vergroot de werkloosheid. Redenen te meer voor GroenLinks om tegen de verplichte tegenprestatie te zijn.

Volgens de wet hebben gemeenten de mogelijkheid om de verplichte tegenprestatie op 0 uur te zetten. Dat betekent dat je in feite de tegenprestatie niet invoert. Wij hebben een voorstel ingediend dat ervoor moest zorgen dat Leiden niet de tegenprestatie zou gebruiken. Helaas haalde dit voorstel het net niet. GroenLinks houdt nu nauwlettend de uitvoering van de tegenprestatie in de gaten. Wij blijven van mening dat de tegenprestatie in Leiden afgeschaft moet worden en zullen dit ook blijven uitdragen.