Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning wordt aangevraagd als mensen door hun beperkingen niet in staat zijn huishoudelijke taken zelf te verrichten. Huishoudelijke hulp moet beschikbaar blijven voor mensen die dat nodig hebben en niet de middelen of mogelijkheden hebben om dat zelf te regelen. Financiële drempels door een opeenstapeling van eigen bijdragen moeten worden voorkomen.