Toegankelijkheid

GroenLinks vindt het belangrijk dat voorzieningen, openbaar vervoer, winkels, straten en gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking.

De openbare ruimte moet zo ingericht worden dat mensen in een rolstoel of met rollator zich er ook ongehinderd kunnen verplaatsen. Daarbij vindt GroenLinks het belangrijk dat in het gemeentelijke beleid wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met mensen met een beperking, waardoor goede voorzieningen niet steeds bevochten hoeven te worden.