Vergroening van de stad

Leiden is de afgelopen jaren flink gedaald in de ranglijst voor groenste gemeenten. Dat komt mede door de enorme bomenkap, maar ook door verstening van de openbare ruimte en tuinen van de inwoners. Daar wil GroenLinks een einde aan maken. Want verstening heeft vele slechte gevolgen zoals opwarming van de stad, meer waterproblemen en een versteende leefomgeving.

Dankzij GroenLinks is dit ook een halt toegeroepen. Het kapbeleid is door onze inzet flink veranderd. Daardoor is het nu veel moeilijker om bomen te kappen en worden meer bomen beschermd. De bescherming van bomen op particulier terrein is nog wel een zorgenkind.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven door zelf actief de openbare ruimte te vergroenen: meer bomen, struiken in plaats van hekken en tegens uit de straten om meer groenstroken te creƫren. Er zijn nog teveel versteende plekken. Ook hier hebben we successen behaald. Zo worden er parkeerplaatsen vergroend, krijgt het Havenplein meer groen en worden er stenen bij kades weggehaald. Wat GroenLinks betreft wordt dit een integraal onderdeel bij de planvorming rondom veranderingen in de openbare ruimte.

Maar ook de inwoners kunnen hun steentje bijdragen, door hun tuin zelf te vergroenen. Eruit met de stenen, erin met het groen! Voor de gemeente is daarbij een informatie- en stimuleringsrol weggelegd. Zij kan samen met woningcorporaties de Leidenaren informeren over de aanleg van geveltuinen, balkontuintjes en de goede gevolgen van het vergroenen van de tuinen. Door een initiatief van GroenLinks heeft de gemeente zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Hierdoor kunnen inwoners gratis tuinadvies krijgen over hoe zij hun tuin kunnen vergroenen en kunnen stenen geruild worden voor planten. Ook is dankzij GroenLinks de subsidie op groene daken verhoogd.