Vluchtelingen

Leiden, stad van vluchtelingen, moet haar naam eer aandoen.

Leiden heeft de wettelijke plicht om mensen die een verblijfvergunning hebben en die door het COA aan Leiden zijn gekoppeld van huisvesting te voorzien.

Er zijn niet zoveel sociale huurwoningen beschikbaar in Leiden, waardoor Leiden hiermee achterloopt. GroenLinks pleit voor snelle transformatie van kantoor- en andere leegstaande panden tot kleinschalige opvangvoorzieningen. Het gaat om een beperkt aantal mensen op de 120.000 inwoners die Leiden heeft, dat moet volgens ons makkelijk kunnen. We pleiten wel voor overleg met de buurt om de kans dat mensen echt welkom zijn zo groot mogelijk te maken.

Leiden heeft besloten om een opvanglocatie voor asielzoekers die het land moeten verlaten te starten aan het Maansteenpad. Deze bed-bad-brood voorziening komt er tegen de wens van het huidige kabinet in en dat vinden wij een goede zaak. Het gaat immers om mensen. Vanuit een veilige plek kan er naar terugkeer worden gewerkt.

Statushouders
Leiden realiseert voldoende woningen voor statushouders, zodat de mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen zo spoedig mogelijk een woning kunnen krijgen om hun leven op te kunnen bouwen. We zien het liefst dat statushouders in alle wijken van Leiden worden gehuisvest zodat zij zo snel mogelijk de kans krijgen om Nederlands te leren en deel uit te gaan maken van de Leidse samenleving. Op korte termijn zijn er niet voldoende woningen in wijken beschikbaar. Daarom wordt op een aantal plekken in Leiden kleinschalige tijdelijke woningbouw gerealiseerd, zoals aan de Voorschoterweg, om statushouders, maar ook andere woningzoekenden.