Werkgelegenheid

GroenLinks kiest voor een duurzame, innovatieve en sociale economie. Wij verdelen welvaart eerlijk en verkleinen de kloof tussen rijk en arm.

Het stimuleren van bedrijvigheid en het creëren van werkgelegenheid speelt daarbij een cruciale rol. Werk maakt mensen gelukkig, biedt een inkomen, stimuleert zelfredzaamheid en vergroot het sociaal netwerk.

GroenLinks wil dat de gemeente Leiden werk maakt van werkgelegenheid. Om succesvol te zijn zal de gemeente moeten samenwerken. Met het bedrijfsleven, werkgevers en het onderwijs, maar ook met omliggende gemeenten. Lang niet elke Leidenaar werkt immers in Leiden, maar in een buurtgemeente. En andersom. GroenLinks wil dat Leiden niet concurreert met de regio, maar juist via samenwerking meer werkgelegenheid te creëert.

Meer duurzaamheid = meer werk
Door te investeren in duurzaamheid ontstaan nieuwe banen. Alleen al de overgang van vervuilende naar schone energiebronnen levert veel nieuwe werkgelegenheid op in Leiden en de regio. Maar denk ook eens aan het isoleren van woningen, het duurzaam herinrichten van bedrijventerrein en het stimuleren van elektrisch vervoer. Stuk voor stuk zijn het maatregelen die de klimaatcrisis bestrijden en meer banen opleveren. Een win-winsituatie waar GroenLinks vol overtuiging naar streeft. GroenLinks wil dan ook dat de gemeente nu echt werk gaat maken van grootschalige duurzame investeringen in Leiden.

Kenniseconomie
Leiden Kennisstad: al eeuwen is deze titel van toepassing op onze stad. De Leidse economie is van van oudsher mede zo sterk dankzij kennisintensieve instellingen als de Universiteit, het LUMC en de vele musea en cultuurinstellingen. Zij zijn de grote werkggevers van onze stad en een onmisbare pijler onder onze economie. GroenLinks wil dan ook dat de gemeente investeert in een hechte samenwerking met deze partners. Door als collectief op te trekken, kan de gemeente samen met deze grote werkgevers positieve impulsen geven aan de Leidse arbeidsmarkt en meer banen verwezenlijken.

Het Bio Science Park verdient volgens GroenLinks de steun van de gemeente om in nauwe samenwerking met de Universiteit en het LUMC uit te groeien tot een belangrijke kern van de Leidse economie en arbeidsmarkt.

Diverse arbeidsmarkt = meer werk
De Leidse kenniseconomie levert veel Leidenaren werk op. Toch biedt het niet aan al onze stadsgenoten een uitkomst. De werkloosheid is de voorbije jaren immers flink gegroeid in Leiden. We zien dat met name in de zorg, het welzijnswerk en de jeugdhulp het aantal banen afneemt. Terwijl we daar meer handen juist goed kunnen gebruiken. Vooral jongeren, ouderen en mensen met een mbo-opleiding zijn hier de dupe van. Voor hen is het vinden van betaald werk steeds moeilijker geworden.

GroenLinks vindt dan ook dat de gemeente moet bijdragen aan een diversere economie, aan een bredere arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door te investeren in zorg en welzijn, maar ook door meer ruimte te bieden aan schone vormen van productie. Op die manier komt er in Leiden meer werk voor jongeren, ouderen en lageropgeleiden.

Starters en zzp'ers
Leidenaren zijn zelf erg goed in het creëren van werk. Zo is 12% van de werkende bevolking zzp'er. Zelfstandig ondernemerschap is daarmee een belangrijke pijler onder de Leidse economie.

GroenLinks wil dan ook ruim baan bieden aan Leidse starters en zzp'ers. Bijvoorbeeld door hun financiele risico's te laten verkleinen en door onder meer gemeentelijke aanbestedingen en inkoop veel meer open te gaan stellen voor (netwerken) van zzp'ers. Meer over onze standpunten en plannen met betrekking starters en zzp'ers vind je op onze speciale ZZP-pagina.

Jeugdwerkloosheid
GroenLinks wil dat de gemeente de leiding neemt bij het creëren van meer werk en stages voor jongeren in Leiden en de regio. Elke jongere heeft recht op een baan en een goed loon.

Het bestrijden van jeugdwerkloosheid in Leiden is een belangrijke zaak voor GroenLinks. Bekijk daarom ook eens onze uitgebreidere pagina en standpunten over jeugdwerkloosheid.