Wijkgerichte aanpak overlast

Er komt meer aandacht voor een wijkgerichte aanpak van overlast. Juist door problemen wijkgericht en persoonlijk aan te pakken kun je overlast eerder en beter verhelpen.

Hierbij worden de in de wijk bestaande netwerken tussen bewoners, wijkagenten, jongerenwerkers en verzorgers zo veel mogelijk gebruikt. Zij weten wat er in de wijk aan de hand is en weten wat het beste werkt.