Wijkteams

Elke wijk in Leiden heeft een sociaal wijkteam dat inwoners gericht ondersteunt op het gebied van zorg en welzijn, maar ook bij opvoeding, schulden en andere sociale problemen. De samenstelling van dit team hangt af van de problematiek van de wijk en de speerpunten die de gemeente in overleg met de wijkbewoners kiest.

De wijkteams zijn nu vooral op individuele zorgverlening gericht. Om te zorgen dat zij meer tijd hebben voor preventie, het zogenaamde outreachend werken en het bevorderen van de participatie en emancipatie van bewoners hebben zij meer menskracht en budget nodig.

 
Juist nu het wijkgerichte werken belangrijker wordt, kunnen buurtcentra een ontmoetingsplaats zijn voor de wijkbewoners, huisvesting bieden aan de sociale wijkteams en wijkgerichte zorg en welzijnsvoorzieningen bieden. Zo worden ze het kloppend hart van de wijk waarin professionals en vrijwilligers samenwerken. 
 
In Leiden zullen initiatieven als “wijkonline” door de gemeente worden ondersteund totdat buurtbewoners dit kunnen overnemen. Via zo’n wijkgerichte website worden bewoners met elkaar in contact gebracht, wordt hun invloed op hun eigen leefomgeving vergroot en het zelforganiserend vermogen van een wijk gestimuleerd.