ZZP

Steeds meer Leidenaren werken als zzp'er. Hun ondernemerschap is een belangrijke motor achter de Leidse economie. GroenLinks wil de risico's van zzp'ers verkleinen, hun kansen vergroten.

Leiden kent ruim 7000 zzp'ers. Dat is bijna 12% van de totale werkende bevolking. Zelfstandigen zijn daarmee van groot belang voor onze stad en laten de economie bloeien.

Veel zzp'ers benutten de vrijheid die zelfstandig ondernemerschap biedt door vernieuwende en doeltreffende initiatieven op te richten. GroenLinks juicht mensen toe die hun passie volgen en een eigen bedrijf oprichten. Zelfstandig ondernemen biedt mensen nieuwe kansen. Om deze kansen te kunnen pakken moet er wel een eerlijk speelveld zijn tussen zzp'ers en bedrijven met werknemers.

Meer kansen, minder risico's
GroenLinks wil Leidse zzp'ers beter faciliteren in hun ondernemerschap. Onze prioriteiten zijn daarbij het verkleinen van de financiële risico's voor zelfstandigen en het vergroten van de kans op opdrachten bij gemeentelijke aanbestedingen.

Nu staan zzp'ers er vaak helemaal zelf voor bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig kunnen broodfondsen regelmatig uitkomst bieden. Wat GroenLinks betreft zou ook de gemeente wel wat meer mogen bijdragen aan de sociale zekerheid van zelfstandigen. Bijvoorbeeld door zzp'ers niet te dwingen eerst al hun spaargeld op te maken voordat ze in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. GroenLinks wil uitkeringen voor zelfstandigen toegankelijker maken, de rompslomp eromheen verminderen. Verborgen armoede onder zzp'ers wordt zo effectief bestreden.

De gemeente kan ook een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de kansen op opdrachten voor zzp'ers. Met name bij gemeentelijke aanbestedingen. GroenLinks wil dat de gemeente zzp-vriendelijk inkoopt en aanbesteedt.

Landelijke wet- en regelgeving voor zzp'ers
Veel besluiten die effect hebben op de kansen en risico's voor zzp'ers worden landelijk genomen. Den Haag maakt immers verreweg de meeste wet- en regelgeving omtrent ondernemerschap. Bijvoorbeeld als het gaat om de WW, belastingen, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Bekijk daarom ook eens de standpunten over zzp van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.