Uitgelicht

Een sterk GroenLinks maakt het verschil in Leiden. Sinds de verkiezingen van 2018 hebben we namens GroenLinks twee wethouders, Yvonne van Delft (Wethouder Werk, Inkomen, Economie & Cultuur) & Martine Leewis (Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte) in het College. Hiernaast hebben we 8 fractieleden. We nemen dan ook de verantwoordelijkheid om de stad groener, socialer en innovatiever te maken. Dat hebben we laten zien door het boeken van een hoop successen.

GroenLinks werkt elke dag samen met de stad aan een fijner Leiden. Wij leggen daarbij de focus op vergroening, sociaal beleid, cultuur, jongeren en een goede ruimtelijke kwaliteit. Hieronder vindt je onze successen op deze thema's.

Groene successen
Lees op deze pagina welke groene successen we hebben geboekt. Je vindt er onder andere:

  • De massale bomenkap in Leiden wordt nu echt aangepakt. Door sterke druk van GroenLinks verandert de gemeente haar beleid. Behoud van bestaande bomen en ander groen wordt nu altijd uitgangspunt en inspiratiebron bij nieuwe projecten. Daarnaast heeft GroenLinks al ingeplande bomenkap tegen weten te houden.
  • Bij de nieuwe plannen voor de binnenstad wordt vergroening prioriteit. De raad heeft een voorstel van GroenLinks aangenomen zodat de binnenstad de komende jaren groener en duurzamer wordt.

Sociale successen
Lees op deze pagina welke sociale successen we hebben geboekt. Je vindt er onder andere:

  • Met ingang van september 2015 is er op voorstel van o.a. GroenLinks een onafhankelijk klachtenpersoon voor het sociale domein, waar iedere Leidenaar met klachten of suggesties over (jeugd)zorg en inkomen terecht kan.
  • Mensen met een uitkering worden dankzij een motie van GroenLinks naar echt goede banen geholpen. Duurzame arbeidsplaatsing is het uitgangspunt geworden wanneer mensen met een uitkering richting een baan worden begeleid.

Jongerensuccessen
Lees op deze pagina welke successen we voor en met jongeren hebben geboekt. Je vindt er onder andere:

  • We hebben in 2015 1,2 miljoen euro vrijgespeeld voor nieuw, overkoepelend jeugdbeleid. Samen met jongeren zal de gemeente dankzij een motie van GroenLinks een visie opstellen om de voorzieningen voor de Leidse jeugd met dit geld te moderniseren.
  • Bij elke Jeugdzorginstantie krijgen jongeren eigen medezeggenschap, gescheiden van ouders/volwassenen, zodat de stem van jongeren onafhankelijk en oprecht vertolkt en gehoord kan worden.

Culturele successen
Lees op deze pagina welke culturele successen we hebben geboekt. Je vindt er onder andere:

  • De gemeente zal niet meer bezuinigen op cultuur zodra er meevallers zijn uit het Gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten. En die kans is groot, nu de economie weer aantrekt. In 2015 nam de Raad een voorstel van GroenLinks aan om in dit geval niet meer op (cultuur)subsidies te bezuinigen.
  • In gemeentelijk vastgoed komen er meer ateliers en talentenplekken. Leegstand wordt zo voorkomen, in cultuur juist geïnvesteerd.

Ruimtelijke successen
Lees op deze pagina welke ruimtelijke successen we hebben geboekt. Je vindt er onder andere:

  • De Leidenaar zal bepalen hoe de nieuwe begane grond van het stadhuis eruit komt te zien. Een voorstel van GroenLinks is aangenomen waardoor de burgers mee mogen beslissen over de nieuwe inrichting van het stadhuis.
  • Via een motie van GroenLinks krijgt Leiden een overkoepelend leegstandsbeleid met daarbij één gemeentelijk aanspreekpunt. Zo bestrijdt Leiden effectief leegstand en kan het extra onderdak bieden voor bijvoorbeeld cultuur, vluchtelingen en mensen met een klein inkomen.