We zijn op dit moment op zoek naar drie bestuursleden. We werken in ons bestuur veel samen maar elk bestuurslid heeft één of meerdere kerntaken. Denk bijvoorbeeld aan een secretaris en penningmeester, maar ook aan portefeuilles zoals verkiezingen, diversiteit, bewegingsopbouw, politiek personeelsbeleid en meningsvorming. Afhankelijk van onze nieuwe samenstelling en ieders talenten en voorkeuren, kunnen we de taken onderling opnieuw verdelen.

Als bestuur werken we gedurende het jaar aan verschillende speerpunten:

 • Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen, met als belangrijkste speerpunten het verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst en de verkiezingscampagne
 • Organiseren en faciliteren van evenementen, campagnes en commissies om een brede doelgroep te bereiken en te binden aan onze afdeling
 • Waarborgen en verbeteren van de diversiteit en ledenbinding binnen de afdeling
 • Contacten leggen met andere organisaties om samen te werken
 • Aanwezig zijn en helpen op de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten
 • Bij toerbeurt aanwezig zijn bij andere GroenLinks-activiteiten, zowel lokaal, provinciaal als landelijk 

Om alle werkzaamheden goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee:

 • Je bent lid van GroenLinks en je wil je graag actief voor de partij inzetten
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om de afdeling een handje verder te helpen
 • Je bent pro-actief, zelfstandig en vindt het leuk om samen te werken
 • Je hebt voldoende tijd en bent bereid om je ten minste twee jaar actief voor het bestuur in te zetten
 • Je woont in Leiden of omgeving

Een bestuursfunctie is niet betaald. Je moet rekening houden met gemiddeld één dagdeel per week aan vergaderingen of activiteiten, met daarnaast nog een paar uur tussendoor om zaken te regelen of uit te werken. Ervaring met bestuurswerk is fijn, maar geen vereiste.  Graag willen we op de ledenvergadering aankomende september nieuwe bestuursleden voordragen.

Heb je interesse, vragen of twijfels? We komen graag met je in contact voor een leuk gesprek of misschien een wandeling. Je kan ons bereiken via onze voorzitter Judith van Vliet via voorzitter@groenlinksleiden.nl.