Zoals gebruikelijk op de eerste ALV van een nieuw jaar zal de penningmeester verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en zal het bestuur de plannen voor dit jaar aan de leden voorleggen. In juni zijn er verkiezingen voor het Europees parlement en daarvoor gaan we natuurlijk ook in Leiden campagne voeren. Maar we kijken ook al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
En natuurlijk zal er ook wat gezegd worden over de landelijke en de plaatselijke actualiteit.

Voor nieuwe leden en mensen die al een hele tijd 'slapend lid' zijn is een ALV altijd een goede gelegenheid om met de afdeling kennis te maken. Je hoort en ziet wat er allemaal in de afdeling speelt zonder dat je meteen verplicht bent allerlei taken op je te nemen. Voel je welkom!