Nieuws

Schriftelijke Vragen: Fors geldprobleem Rivierduinen

De Leidse fracties van GroenLinks en D66 zijn geschrokken van de financiële problemen waar GGZ-organisatie Rivierduinen in terecht is gekomen. Daarom hebben GroenLinks-raadslid Ashley North en D66-raadslid Annemieke Strijers samen schriftelijke vragen ingediend bij het college, om opheldering over de situatie te krijgen.

Lees verder

GroenLinks Leiden pleit voor betere fietspaden!

Fietspad Schuttersveld

Gaten, hobbels en kuilen in de fietspaden… Soms lijkt het wel alsof de gemeente fietsen in Leiden probeert te ontmoedigen! Duo-raadslid Emma van Bree en raadslid Jos Olsthoorn trokken er de afgelopen weken op uit om slecht onderhouden fietspaden te fotograferen, ter illustratie bij de schriftelijke vragen die ze afgelopen dinsdag aan het college hebben gesteld.

Lees verder

Preventie om schooluitval te voorkomen

Het is niet voor iedereen weggelegd om school af te maken. Problemen thuis of op school zorgen ervoor dat 20% van de leerlingen de school verlaten voordat ze een diploma hebben. GroenLinks zet zich in om het extra geld dat is vrijgemaakt om jongeren te helpen, in te zetten op preventie.

Lees verder

Blog: Vincent wil een positieve impact hebben

Een controversiële, getoupeerde president deed hem GroenLinks-lid Vincent Vernel inzien dat niets doen geen optie is.  Nu wil hij in de Talentenpool leren over GroenLinks en uitzoeken hoe hij zelf maatschappelijk kan ondernemen.. 

Lees verder

Leiden en regio in de bres voor jeugdhulp

Ashley North

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 kampen Leiden en de regio elk jaar met aanzienlijke budgettekorten. GroenLinks steunt dan ook de brandbrief die Leiden onlangs samen met de 12 andere gemeenten in Holland Rijnland aan het kabinet heeft verzonden.

Lees verder

Innovaties beschermd wonen

Na vragen van GroenLinks Leiden heeft het college een erratum geschreven op het voorstel om regionaal 1 miljoen beschikbaar te stellen voor innovaties op het gebied van beschermd wonen. GroenLinks is erg blij dat nu expliciet in het raadsvoorstel is vastgelegd dat ook cliënten en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep zelf innovaties rondom beschermd wonen tot stand kunnen gaan brengen. Initiatieven van onderop kunnen voor echte innovaties zorgen, want juist de cliënten en ervaringsdeskundigen weten vaak als de beste wat de belangrijke veranderingen zijn.

 

Lees verder

Pagina's