Afdeling

De Leidse afdeling van GroenLinks heeft meer dan 680 leden en is daarmee een van de grootste afdelingen van Nederland. De afdeling is er voor iedereen die graag andere GroenLinksers wil ontmoeten en mee wil denken of doen  met GroenLinks. De Leidse afdeling richt zich natuurlijk vooral op de Leidse gemeentepolitiek, maar kan ook zeker een startplek zijn voor je als je in de provinciale of landelijke politiek je weg wilt vinden. De afdeling kent een afdelingsbestuur en diverse werkgroepen.

Samen met de leden, die formele inspraak hebben op Algemene Ledenvergaderingen en informeel via de vele thema-avonden,  willen wij:

  • de Leidse gemeenteraadsfractieleden werven, ondersteunen en gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
  • de idealen van GroenLinks vertalen in een lokaal verkiezingsprogramma.
  • de Leidse bevolking warm maken voor de idealen van GroenLinks.
  • Campagnevoeren dus, bij alle verkiezingen, van lokaal, tot landelijk en Europees.
  • de Leidse mening mee laten tellen via congresdeelname.
  • Onze idealen ten uitvoer brengen.