Standpunten

Standpunten

Leefbaarheid & Veiligheid

Een stad moet leefbaar zijn voor haar inwoners. Groen en sociaal. Maar leefbaarheid is nog meer dan dat. In Leiden moet iedereen, inwoner en bezoeker, zich veilig voelen. Daarbij is de politie je beste vriend. Het veiligheidsgevoel wordt verhoogd bij een fijne, schone en goed verzorgde leefomgeving. In een leefbare stad zorgen inwoners er met elkaar en met de gemeente voor dat de eigen straat, wijk en stad leuk en leefbaar is. Er is ruimte voor initiatieven van inwoners, waarbij de gemeente die inwoners stimuleert en motiveert.

Werk & Sociale Zekerheid

Werk is belangrijk. Werk geeft inkomen en werk biedt welzijn. GroenLinks verdeelt welvaart eerlijk. Wij kiezen voor een duurzame, creatieve en sociale economie. GroenLinks wil mensen via maatwerk van een uitkering naar werk helpen. Mensen die niet kunnen werken worden ondersteund en krijgen voldoende inkomen. Wij bestrijden werkloosheid, ondersteunen ZZP'ers en stimuleren nieuwe initiatieven. GroenLinks laat niemand links liggen, iedereen telt mee.

Fiets & Verkeer

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer. En steeds minder voor de auto. Dat is mooi, want daardoor wordt Leiden een stuk schoner, leefbaarder en veiliger. GroenLinks kiest dan ook voor ruim baan voor fietsers en voetgangers en voor een goed openbaar vervoer. Verdere asfaltering in en om Leiden, zoals de Rijnlandroute, is dan ook achterhaald, te duur en te vervuilend. Wij kiezen voor investeringen in schoon vervoer.

Bestuur & Financiën

Goede besluitvorming maak je samen. GroenLinks wil dat de gemeente de stad intrekt en samen met de Leidenaren besluiten maakt. GroenLinks staat voor transparantie, participatie in planvorming en vernieuwende democratie. Om samen met de stad goede besluiten te nemen, moeten we verstandig met onze financiën omgaan. GroenLinks is ambitieus en realistisch. Wij kiezen niet voor risicovolle prestigeprojecten. Wij investeren juist in een duurzaamheid, creativiteit en sociaal beleid. Zo houden we een sluitende begroting en investeren we in een groene, culturele en sociale stad.

Groen & Duurzaam

Leiden is een prachtige plaats, maar kan nog veel mooier en leefbaarder worden. Onze stad is namelijk een van de minst groene gemeenten van Nederland. GroenLinks brengt daar verandering in. Wij kiezen voor vergroening. Voor behoud van bomen en verzetten ons tegen de massale bomenkap die de gemeente pleegt. Wij kiezen voor natuur en milieu, voor mens en dier. Daarom kiest GroenLinks ook voor duurzaamheid. Groene energie, gebruik van restwarmte, groene daken en klimaatadaptatie moeten vast onderdeel worden van Leidse ontwikkelingsplannen.

Cultuur

Cultuur brengt leven in de stad. GroenLinks wil daarom investeren in de Leidse kunst en cultuur. Voor GroenLinks staat de intrinsieke waarde van kunst voorop. De economisering van het Leidse cultuurbudget willen wij dan ok terugdraaien. GroenLinks geeft het geld aan de makers, in plaats van aan stenen. Naast een bruisend makersklimaat kiest GroenLinks voor kunst in de openbare ruimte en cultuureducatie voor de kinderen van Leiden.

Jeugd & Student

Ondanks onze oude stadsrechten is Leiden een jonge stad. De vele kinderen, jongeren en studenten geven Leiden een frisse en vernieuwende uitstraling. Jongeren en studenten moeten daarom in Leiden de tijd van hun leven kunnen hebben. Bijvoorbeeld door goed onderwijs, een bruisende horecasfeer, aantrekkelijke jongerencentra en leuke speeltuinen. Jongeren die dat nodig hebben verdienen goede Jeugdzorg. Speerpunt van GroenLinks is dat het kind centraal staat in de Jeugdzorg.

Wonen & Stedelijke ontwikkeling

De stad is van iedereen. Jong, oud, rijk, arm, van hier, van daar. Iedereen moet in Leiden een goede plek kunnen vinden om te wonen. De gemeente zorgt samen met de woningbouwcorporaties voor genoeg, goede en betaalbare huurwoningen. De stad van de toekomst is duurzaam en creatief. Een stad die zorgvuldig en vernieuwend met de kostbare ruimte omgaat. Een stad waar leegstand kansen geeft voor nieuw gebruik en waar plek is voor kunst en natuur. Een stad waar plaats is voor cultureel erfgoed, eigentijdse architectuur en goed ingerichte openbare ruimte.

Zorg & Gezondheid

Zorg moet goed, persoonlijk en betaalbaar zijn. GroenLinks is dus tegen de bezuinigingen op de zorg. Wij kiezen voor kwaliteit en maatwerk in de (thuis)zorg. Mantelzorgers verdienen ondersteuning bij hun werk. Eigen regie in de zorg is een groot goed. Daarom is GroenLinks voor het persoonsgebonden budget (PGB) en vinden wij dat iedereen het recht heeft om zelf te bepalen wie hen verzorgt. Preventie voorkomt veel zorgproblemen en beschermt ieders gezondheid. GroenLinks stimuleert dan ook gezonde voeding en de Leidse sportverenigingen.

Vrijheid & Diversiteit

Vrijheid en diversiteit: twee kernwaarden van de Leidse geschiedenis. GroenLinks koestert diversiteit en stimuleert een Leidse samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft en voelt om zichzelf te kunnen zijn. Ongeacht geloof, geslacht, geaardheid of afkomst. Discriminatie op welke grond dan ook moet harden worden aangepakt. Privacy is een basisrecht en moet goed worden beschermd. Leiden is en blijft de Stad van Vluchtelingen. Iedereen verdient een warm welkom in onze stad.

Verkiezingsprogramma GroenLinks Leiden

'De creatieve stad: Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden'