We zoeken op dit moment verschillende campagneteamleden en twee campagneleiders. Taken verdelen we onderling, maar denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers activeren, communicatie, evenementen plannen of Huis-aan-Huisacties voorbereiden. De campagneleiders zorgen samen met bestuur en fractie voor politiek-strategische afstemming en contact met het landelijk bureau. Na de zomer verdelen we de taken en rollen opnieuw met het oog op de aankomende campagne, naargelang ieders voorkeuren en talenten. 

Als campagnecommissie werken we gedurende het jaar aan verschillende speerpunten: 

  • Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen, zowel op strategisch niveau als de uitvoering van de campagne in het najaar en voorjaar van 2022. 

  • Organiseren en faciliteren van evenementen en campagnes  om een brede doelgroep te bereiken en te binden aan onze afdeling

  • Activeren van vrijwilligers en vergroten van onze beweging. 

  • Verbinding leggen tussen de politieke speerpunten van GroenLinks en de praktische uitvoering van onze idealen.

Inzet voor de campagnecommissie is niet alleen een fijne manier om uiting te geven aan je idealen, het is ook een ideale manier om de afdeling goed te leren kennen, leuke mensen te ontmoeten en jezelf te ontwikkelen. Ook leer je ons gedachtegoed kennen en kan je aan je netwerk in Leiden werken. 

Om alle werkzaamheden goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee:

  • Je bent lid van GroenLinks en je wilt je graag actief voor de partij inzetten

  • Je bent enthousiast en gemotiveerd om de afdeling een handje verder te helpen

  • Je bent pro-actief, zelfstandig en vindt het leuk om samen te werken

  • Je hebt voldoende tijd en bent bereid om je het komende jaar (voor campagneleiders idealiter 2) jaar actief voor de campagnecommissie in te zetten

  • Je woont in Leiden of omgeving

Lidmaatschap van het campagneteam kost  gemiddeld één dagdeel per week aan vergaderingen of activiteiten, met daarnaast nog een paar uur tussendoor om zaken te regelen of uit te werken. Als campagneleider is dat iets meer, met een piekmoment in de laatste weken voor de verkiezingen. Ervaring met campagne- of bestuurswerk is fijn, maar geen vereiste.  Graag willen we op de ledenvergadering aankomende september de nieuwe campagneleiders en campagneteamleden voorstellen. Heb je interesse, vragen of twijfels? We komen graag met je in contact. Mail Judith van Vliet via voorzitter@groenlinksleiden.nl