De afgelopen maanden hebben we gezien dat steeds meer mensen pleiten voor meer samenwerking met de Partij voor de Arbeid. Sommigen pleiten zelfs voor een fusie van GroenLinks en PvdA. Als bestuur zijn we erg geïnteresseerd in wat onze Leidse leden van dit thema vinden.

Deze enquête gaat over de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA, concreet voor de situatie in Leiden. Deze enquête gaat dus niet over samenwerking op landelijk niveau. We gebruiken de ingevulde antwoorden om een beter beeld te krijgen van wat onze leden van dit thema vinden. De uitslag van deze enquête is niet bindend. In andere woorden: de uitslag van deze enquête zal niet leiden tot directe beleidswijzigingen. Wel nemen we de uitslag mee ter overweging in onze plannen voor de toekomst. 

Je kan deze enquête anoniem invullen. De vragen met een sterretje zijn verplicht om in te vullen.

De volgende vragen gaan over samenwerking met de PvdA op de korte termijn. Dit is vanaf nu tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Geef van de volgende stellingen aan tot in hoeverre je het met de stelling eens bent.

GroenLinks en PvdA moeten vaker samen optrekken in de gemeenteraad.
GroenLinks moet in de communicatie naar leden vaker de samenwerking met PvdA benadrukken.
GroenLinks moet in de communicatie naar externen vaker de samenwerking met PvdA benadrukken.
GroenLinks moet samen met PvdA campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
GroenLinks moet een stembusakkoord sluiten met de PvdA.
GroenLinks moet vaker ledenactiviteiten organiseren met de PvdA.

De volgende vragen gaan over samenwerking met de PvdA op de lange termijn. Dit is vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 tot de volgende verkiezingen in 2026. Geef van de volgende stellingen aan tot in hoeverre je het met de stelling eens bent.

GroenLinks en PvdA moeten een gezamenlijk verkiezingsprogramma maken.
GroenLinks en PvdA moeten een gezamenlijke kandidatenlijst maken.

Ten slotte hebben we nog wat vragen over jou als lid. Dit helpt ons een beter beeld te krijgen van de verschillende wensen die onze leden hebben. Geef van de volgende stellingen aan of ze waar of onwaar zijn.

Ik ben langer dan 1 jaar lid van GroenLinks.
Ik ben langer dan 1 jaar lid van GroenLinks Leiden.
Ik ben of was raadslid voor GroenLinks Leiden.
Ik ben of was bestuurslid en/of lid van een commissie van GroenLinks.
Ik kijk minstens één keer per maand naar een raadsvergadering.
Ik lees minstens één keer per week een lokale krant.

Zijn er nog andere dingen in het kader van samenwerking met de PvdA die je met ons wil delen?