Groene successen

Een sterk GroenLinks maakt het verschil in Leiden. Deze groene successen hebben we geboekt.

 • De massale bomenkap in Leiden wordt nu echt aangepakt. Door sterke druk van GroenLinks verandert de gemeente haar beleid. Behoud van bestaande bomen en ander groen wordt nu altijd uitgangspunt en inspiratiebron bij nieuwe projecten. Daarnaast heeft GroenLinks al ingeplande bomenkap tegen weten te houden.
 • Bij de nieuwe plannen voor de binnenstad wordt vergroening prioriteit. De raad heeft een voorstel van GroenLinks aangenomen zodat de binnenstad de komende jaren groener en duurzamer wordt.
 • Op voorstel van GroenLinks blijft de groene ligweide van zwembad de Vliet ook bij de bouw van een combibad gespaard en dus groen.
 • Middels een voorstel van GroenLinks heeft het Singelpark haar eigen kweektuin gekregen.
 • Dankzij het initiatief van GroenLinks blijft het Roomburgpark groen en wordt er geen hap uitgenomen voor de uitbreiding van sportvelden.
 • De gemeente komt met een eigen energiebesparingsplan om zo duurzamer en goedkoper te werken.
 • Dankzij een voorstel van GroenLinks zullen er geen leges meer worden geheven bij vergunningsaanvragen voor zonnepanelen. Zo wordt Leiden duurzamer en schone energie goedkoper.
 • Op voorstel van GroenLinks wordt het aantal containers voor plastic afval uitgebreid.
 • Via voorstellen van GroenLinks is duurzaam varen in Leiden aanzienlijk goedkoper geworden. Milieuvriendelijke vormen van bedrijfsvaart, zoals elektrisch en door spierkracht aangedreven, krijgen een fikse tariefkorting op de ligplaats.
 • Na schriftelijke vragen van GroenLinks pleit de gemeente Leiden nu voor een landelijk verkoopverbod voor zwaarvervuilende scooters en brommers.
 • Polderpark Cronesteyn en Park Het Leidse Hout zijn op voorspraak van GroenLinks vuurwerkvrij tijdens Oud & Nieuw 2014-2015. Er volgen meer vuurwerkvrije zones in 2015-2016.
 • Twee jaar na invoering van betaald parkeren zal worden bekeken welke parkeerplaatsen ingewisseld kunnen worden voor extra groen en extra speelplekken.
 • De nieuwe, verbouwde Lammermarkt zal groen worden ingericht.
 • Leiden vergroent de stad: de gemeente informeert en stimuleert haar inwoners om tuinen te onttegelen. Dit zorgt voor meer groen en een schoner milieu.
 • De milieuzone in de binnenstad is verlengd. Wegens het succes ervan heeft GroenLinks hiervoor gepleit en onze wensen zijn ingewilligd.
 • GroenLinks heeft een motie aangenomen gekregen waardoor er een onderzoek komt naar verduurzamende maatregelen in de binnenstad. Bijvoorbeeld door op meer plekken in het beschermd stadsgezicht zonnepanelen toe te staan.
 • Leiden sluit zich aan bij schaliegasprotest. Daardoor zal er in Leiden niet naar schaliegas worden geboord.
 • Stadsvogels zullen meer aandacht krijgen van de gemeente. Omdat stadsdieren belangrijk zijn voor Leiden, heeft GroenLinks het college opgeroepen stadsvogels meer aandacht te geven.
 • Bij de grootschalige herhuisvesting van de ambtenaren worden er duurzaamheidseisen gesteld. Dankzij een voorstel van GroenLinks is bepaald dat duurzaamheidsonderzoeken moeten uitwijzen of nieuwbouw dan wel verbouw de meest milieuvriendelijke optie is. De resultaten zullen zwaar mee wegen bij de uiteindelijke huisvestingskeuze.
 • Klimaatadaptatie wordt volwaardig onderdeel van de wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt. Op die manier wordt de wijk duurzamer, terwijl er wonen goedkoper zal worden.
 • Dankzij GroenLinks blijft het 'Duurzaam Mobiliteits Centrum' ook ná 2017 gevestigd in Leiden.