We nemen dit advies graag over,” zegt Ashley North namens GroenLinks. Na de mooie verkiezingsuitslag van 16 maart heeft GroenLinks het voortouw genomen bij de onderhandeling voor een nieuwe coalitie en goed stadsbestuur.

Rapport

Een team van drie sterke informateurs heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met alle Leidse politieke partijen. Zij hebben gesproken over drie onderwerpen:

  • Hoe de partijen in de komende vier jaar met elkaar en de stad om willen gaan (bestuurscultuur).
  • Waar de partijen elkaar op de inhoud goed kunnen vinden en waar juist niet.
  • Hoe alle partijen ernaar kijken om tot het college van B&W toe te treden, om de stad te besturen.

GroenLinks is er blij met dit uitstekende rapport dat op bovenstaande onderwerpen ingaat. “We begrijpen het advies van de informateurs goed en nemen dit met plezier over.”

Advies

Vandaag presenteren de informateurs hun rapport. Hierin geven ze goede inzichten mee over hoe alle raadspartijen kunnen gaan bouwen aan een fijne en gezonde relatie met elkaar en de stad. Ook geven ze heel helder aan waar de partijen elkaar goed zouden kunnen vinden op de inhoud.

Het advies van de informateurs is om de volgende fase in te gaan met vier partijen: GroenLinks, D66, PvdA en CDA. GroenLinks is blij met dit advies. Wij hebben deze partijen dan ook uitgenodigd om op korte termijn aan de slag te gaan met het vormen van een nieuw college! Wij hopen van harte dat alle partijen hier positief op in zullen gaan.

Natuurlijk willen we alle raadspartijen mee laten praten. Over hoe we samen de stad willen besturen en over welke thema’s voor de verschillende partijen de grootste aandacht verdienen.

Dank aan informateurs

Wij willen onze grote dank uitspreken richting de informateurs, Rob van Lint, Yvonne en Delft en Mart Keuning: voor hun heldere uiteenzetting en analyse. Zij hebben veel werk verzet voor dit uitstekende rapport. Ook bedanken wij de ambtelijke ondersteuning en alle Leidse raadsfracties, voor hun inzet en grote betrokkenheid. 

Foto's: Naor Scheinowitz

Informateurs GMR 2022
De informateurs: Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning