Na de spannende en lange ledenvergadering van gisteravond, is het al weer tijd om alle leden uit te nodigen voor de eerstvolgende ledenvergadering die online plaatsvindt op 8 december aanstaande. We realiseren ons dat we een dag te laat zijn met het verzenden van de uitnodiging en vragen daarvoor jullie begrip. Tegelijk geeft dit ook de kans om de agendapunten die zich gisteren hebben aangediend nog mee te nemen in de agenda.

Agenda Ledenvergadering 8 december 2021

  • Vaststellen agenda en notulen 24 november 2021
  • Vaststellen begroting 2022
  • Installeren lid kascommissie: Casper Renting
  • Motie Hiske Scholtens
  • Evaluatiegesprek over kandidatenprocedure
  • Update samenwerking PvdA
  • Update campagne
  • Rondvraag
  • Sluiting