Een sterk GroenLinks maakt het verschil in Leiden. Deze successen hebben we met en voor jongeren geboekt.

  • We hebben in 2015 1,2 miljoen euro vrijgespeeld voor nieuw, overkoepelend jeugdbeleid. Samen met jongeren zal de gemeente dankzij een motie van GroenLinks een visie opstellen om de voorzieningen voor de Leidse jeugd met dit geld te moderniseren.
  • Bij elke Jeugdzorginstantie krijgen jongeren eigen medezeggenschap, gescheiden van ouders/volwassenen, zodat de stem van jongeren onafhankelijk en oprecht vertolkt en gehoord kan worden.
  • Keuzevrijheid in de Jeugdzorg blijft behouden. Dankzij een motie van GroenLinks worden PGB's en zorg in natura toegankelijk gemaakt voor iedereen die deze vorm van zorg wil.
  • Dankzij vragen van GroenLinks worden openbare basketbalveldjes sneller opgeknapt. De veldjes die er het slechts aan toe zijn komen het eerst aan bod.
  • Het JeugdCultuurFonds wordt dankzij GroenLinks ruimhartiger. Het budgetplafond wordt verhoogd van 450 naar 600 euro per kind. Daardoor kunnen kinderen met meer cultuur in aanraking komen.
  • Op verzoek van GroenLinks kunnen nu meer kinderen via combinatiefunctionarissen kennismaken met cultuur.