In Leiden zijn er gelukkig veel succesvolle initiatieven, zoals de voedselbank, ‘Dress for succes’ en Stichting Leergeld. Maar ook onze nieuwe regeling voor schuldhulpverlening en het maatwerkbudget zorgen ervoor dat mensen niet nog dieper in de schulden komen te zitten en echt noodzakelijke dingen kunnen aanschaffen.

Dagelijks zijn geweldige professionals en vrijwilligers bezig om armoede te bestrijden, zij zijn vaak dat ene lichtpuntje in het leven van mensen met een heel laag of geen inkomen.

Het blijft een schrijnend probleem dat er in Nederland nog steeds ongeveer een miljoen mensen in armoede leven. Voor alleenstaanden betekent dat max. € 1000,- per maand en € 2000,- voor een gezin met twee kinderen. Het gaat dan onder meer om ouderen, mensen zonder werk, schoolgaande kinderen en mensen met een migratieachtergrond.

Strijd tegen armoede blijft nodig

De verhoging van het minimumloon met daaraan gekoppeld de hoogte van de bijstandsuitkering is een eerste stap die een nieuw kabinet moet zetten om structureel iets te veranderen in de situatie van deze mensen. Maar er moet veel meer gebeuren om armoede uit te bannen.

Ook in Leiden zal GroenLinks zich altijd in blijven zetten voor een ruimhartig armoedebeleid, zodat alle Leidenaars zonder zorgen en stress kunnen leven. Iedereen kan hieraan bijdragen. Laten we vooral ook om ons heen kijken in onze directe omgeving, want armoede gaat vaak samen met eenzaamheid en isolement.

Aandacht en een beetje hulp, misschien een maaltijd, kan heel veel voor anderen betekenen. Sta stil op 17 oktober, samen met de rest van de wereld, bij het armoedeprobleem op Wereldarmoededag.