2018: gaan we digitaal stemmen?

Gaan we voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 digitaal stemmen, ja of nee? En doen we dat dan alleen over de lijsttrekker? Of ook over de samenstelling van de kandidatenlijst? GroenLinks Leiden discussieerde afgelopen week over dit onderwerp tijdens een thema-avond.

Er viel nogal wat over dit onderwerp te zeggen, bleek al tijdens de inleidende presentatie door Alida Bos, Gerard Krol en Saskia Verhagen. Nog voor ze überhaupt waren aangeland bij de stellingen, barstte de zaal al los in vragen en opmerkingen.

Digitale betrokkenheid?
Natuurlijk was privacy en veiligheid een issue: hoe veilig is de applicatie van de Orca Groep? Is de wetenschap dat GroenLinks landelijk dit systeem gebruikt voldoende waarborg? Ook de waarde van een digitale stem was onderwerp van discussie. Hoe zit het met het democratisch gehalte van digitaal stemmen? Leidt het tot meer, of juist minder betrokkenheid onder je leden als je de drempel om te stemmen verlaagt? En kun je wel digitaal stemmen over zoiets complex als een kandidatenlijst? Of willen we dat alleen over de lijsttrekker zo doen?

Het draait om inhoud
De zaal leek het in elk geval eens te zijn over de conclusie dat de stemming – digitaal of op de ALV – het sluitstuk moet zijn van een sterk inhoudelijk proces, waarin de kandidaten uitgebreid de gelegenheid krijgen zich te laten zien.
Aan het eind van de avond tekende zich een tamelijk eenduidig beeld af: 12 van de aanwezigen vonden dat er best digitaal gestemd kon worden, maar dan alleen over de lijsttrekker. Vier mensen waren van mening dat je ook digitaal de kandidatenlijst kan samenstellen. En vier waren sowieso tegen digitaal stemmen.

Het bestuur neemt de verschillende standpunten mee en zal over enige tijd een voorstel voorleggen aan de ALV. We houden je op de hoogte via de website en de nieuwsbrief.