Afgelopen donderdag (7 oktober) stond een belangrijk dossier op de agenda van de gemeenteraad: een volgende aanbesteding in de zorg (inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning Leidse regio-gemeenten).

https://leiden.notubiz.nl/vergadering/831474/Gemeenteraad%2007-10-2021.

 

Het zorglandschap, de gezondheidszorg staat op zijn kop. Daarom zullen wij als GroenLinks óók iedere stap die gaat over zorg, of het nu is om de farmaceutische-industrie aan te pakken, de marktwerking in de hele zorgketen om te keren, of de stigmatisering en uitsluiting in de zorg en begeleiding te voorkomen, GroenLinks zal iedere stap onder de loep nemen en met verbetervoorstellen komen.

We doen dit omdat we eerlijke zorg, kwaliteit en cliënten vooropstellen. In de raadsvergadering van 7 oktober j.l. hield ik daarom het volgende pleidooi en dienden we vier voorstellen in die je hieronder kunt lezen en op door kunt klikken.

 Aanbesteden in de zorg blijft uiteraard een groot discussiepunt. En verdere gesprekken en discussie over verbeteringen en veranderingen moeten we blijven voeren. Want wie dé oplossing heeft mag het zeggen. Het is complex, vaak wordt onterecht verwezen naar Brussel, waar ieder bestuur eigen bestuurlijke ruimte heeft om hier een respectvolle aanbesteding van te maken. Dus dat is wat we doen als GroenLinks, ruimte zoeken en een inkoopstrategie stap voor stap bewegen naar een beter systeem.  

 GroenLinks pleit voor kwaliteit, continuïteit en creativiteit

(terugkijken bij 4.07.00uur of teruglezen hieronder) https://leiden.notubiz.nl/vergadering/831474/Gemeenteraad%2007-10-2021.

 

Fractievoorzitter en woordvoerder zorg en welzijn Gebke van Gaal hield het volgende pleidooi in de raad:

Leiden is een sociale stad. Maar aanbesteden, het is een vies woord geworden omdat de excessen sinds de aanbestedingswet in al haar transparantie laten zien hoe verziekt sommige organisaties zijn door onze inwoners die zorg nodig hebben als melkkoe te zien.

Zorg moet betaalbaar blijven, welke methode je ook kiest, kwaliteit moet voorop staan. De grootste taak van een gemeente is het leveren van goede zorg en opvang. Als stad dragen wij een grote verantwoordelijkheid om onder andere dak- en thuislozen, vluchtelingen, jongeren en ouderen de zorg en begeleiding te geven die nodig zijn om mee te kunnen blijven doen, bij te dragen aan en te genieten van alles wat deze stad rijk is.

Wat GL betreft kan en moet er nog veel beter. Met de voorstellen die we hier neerleggen als aanvulling op deze inkoopstrategie doen wij een duit in het zakje voor meer eerlijke zorg, waarbij de klant en kwaliteit de koning en koningin zijn.  Waarbij de relatie met de zorgaanbieders gebaseerd is op vertrouwen, strategisch partnerschap.

Aanbesteden is een vies woord en marktwerking een verkeerd uitgangspunt. Winsten, wat je daar al van vindt, horen niet thuis in de zorg, wachtlijsten ook niet, en alleen data-gedreven sturen op zorgresultaten zegt niet voldoende, daarbij vallen de meest kwetsbaren tussen wal en schip.

We moeten iets doen.

Het Open House model, waarbij iedereen mag meedingen naar het verlenen van zorg die aan de criteria voldoet, blijkt onhoudbaar en zoals FTM omschreef: ‘het werkt als doping voor zorgverleners’. https://www.ftm.nl/artikelen/open-house-pokon-jeugdzorgbedrijven?share=EejX1jp81bLfTunTs00vguKecvGt%2B70p0I4WYtgwUrnkhDdHdW8ei9HfpYwJ%2ByM%3D

Zorg via subsidie: dat gaat ook via een tender, kent zelfde weg als een aanbesteding, alleen is de juridische uitwerking iets anders en als het dan mis gaat: heel moeilijk om bij te sturen en er vanaf te komen.

Aanbesteden is ook niet ideaal en zeker de marktwerking daarachter is gewoon fout. Wat wij wel kunnen doen als stad – is de bestuurlijke middelen die er zijn, volop te benutten. Dat is wat we doen, wat we nu kunnen doen, wat we tenminste moeten doen .

Want wie DE oplossing heeft mag het zeggen, op dit moment is het stelsel gewoon verziekt en wij gaan die samen weer beter maken. Met vallen en opstaan, met moties en amendementen, met dialoog en oog voor de kwetsbare en zorgbehoevende inwoners van deze stad.

 

Voorzitter GL doet daarom 4 voorstellen.

1.    Als eerste ons amendement samen met Leiden Participeert: we verlengen de maximale duur met een extra 2 x 2 jaar tot maximaal elf jaar in plaats van de nu voorgestelde zeven jaar. Aanbesteden kost tijd en geld. En dat geld gaat niet naar zorg. We willen continuïteit en strategisch partnerschap – dan kun je het beste de optie bieden door dat dan ook langdurig aan te gaan als het wel goed gaat. En ja gaat het niet goed, kun je scheiden: dat mag gewoon iedere twee jaar als de partner toch te duur is, niet de kwaliteit levert die we verwachten of onze inwoners niet voldoende helpt.https://leiden.notubiz.nl/document/10639907/4/GEWIJZIGD%20A%2021_0083_01%20GL%20Duur%20van%20de%20overeenkomst%20plus2plus2is11

2.    Een motie met VVD en LP: leren, innoveren en experimenteren – er zijn veel mooie voorbeelden die we ook in Leiden kunnen inzetten. Om cliënten een prominente positie te geven in het zorglandschap. https://leiden.notubiz.nl/document/10639987/2/M%2021_0083_03%20GL%20Leren,%20innoveren,%20experimenteren%20als%20strategie%20bij%20inkoop

3.    Een motie over continuïteit, met Leiden participeert: we vragen het college om een inspanningsverplichting te leveren met de beperkte sturingsmogelijkheden die men heeft, om personeel, huisvesting en eventueel zelfs de inboedel te continueren; https://leiden.notubiz.nl/document/10639986/2/M%2021_0083_02%20GL%20continuiteit%20in%20de%20maatschappelijke%20zorg,%20begeleiding%20en%20huishoudelijke%20hulp

4.    En als laatste Een clientervarings-“app” (en app is een groot woord) om echt, en ik zeg echt, doorlopend te monitoren hoe onze inwoners de zorg ervaren. Bij GroenLinks gaat het over de mensen, die moeten we horen, daar empathie voor voelen en het iedere dag nog beter willen doen. Deze “app” of welke goede manier de gemeente leiden kan inzetten, kan daar aan bijdragen. Deze motie haalde het op twee stemmen na niet. https://leiden.notubiz.nl/document/10639985/3/GEWIJZIGD%20M%2021_0083_01%20GL%20Clientervaringen%20app

 GL wil graag deze verziekte markt een beetje beter maken en wij geloven dat deze voorstellen onze gemeente daarin kan helpen.