Vorige week heeft de gemeenteraad unaniem (38 stemmen voor, 0 tegen) een plan van aanpak van onze wethouder Yvonne van Delft aangenomen. Door dit plan kunnen alle laag geletterden voor 2024 op de een of andere manier een taalcursus of -opleiding volgen.

Verschillende organisaties gaan helpen met het opsporen van mensen met lees-, reken of schrijfmoeilijkheden. Hierbij kun je denken aan:  werkgevers, de gezondheidszorg en organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

Ook uitkeringsinstanties, buurtcentra, de gemeente en voorschools onderwijs helpen mee. Zo kan de gemeente deze Leidenaren een passende taalopleiding aanbieden. Met dit mooie plan maken we Leiden een stukje socialer en toegankelijker voor iedereen.