De stad als ecosysteem, het gaat altijd over verandering en toekomst, een stad waar alles met elkaar in verbinding staat. De afgelopen jaren is keihard gewerkt om onze stad Leiden eerlijker en groener te maken. GroenLinks kijkt al jaren, al decennia vooruit. Met hoop, perspectief en met vertrouwen. Met respect. En dat heeft zijn effect. 

Vele daken zijn vergroend en verduurzaamd, de autoluwe binnenstad heeft haar eerste stappen gezet en wandel nog eens door het Leiden Bio Science Park.

Als GL blijven wij de onzichtbare armoede, racisme en uitsluiting adresseren en naar oplossingen zoeken. En overal geldt dat inclusiviteit de rode draad is.  

Onze GroenLinks fractievoorzitter hield 24 juni haar vlammende betoog tijdens de algemene beschouwingen. Lees en kijk het hier terug (vanaf minuut 57).

Spreektekst algemene beschouwingen 2021

Voorzitter,

nu staan we hier toch weer. En hoezeer ik wenste bij de laatste keer dat we hier als Raad stonden op 17 september dat we niet terug zouden hoeven keren naar Naturalis, is het hebben van deze Raadsvergadering nu een verlossende stap richting herstel. Herstel van de pandemie die ons al zo lang tergt.

Vanavond wil ik ook een dringende oproep doen te blijven zoeken naar gezamenlijkheid.

Naar dat wat ons zou moeten binden. Naar de motivatie om samen dingen te veranderen voor de volgende generatie.

We hebben het over DEMOCRATIE

Oppositie en coalitie hebben flink de degens gekruist de afgelopen jaren. Al in 2010 ging de bestuurscultuur van Vechtcollegenaar collegiaal, wat een zeer mooie ontwikkeling is geweest. Wel moeten we blijven zorgen dat de Raad, ons hoogste democratische orgaan, haar rol goed kan blijven nemen en neemt en dat oppositie en coalitiepartijen goed samenwerken. GroenLinks is van mening dat je altijd vanuit kracht moet handelen, en niet vanuit angst of macht. En die kracht, die moeten we continue onder de loep nemen. Het zou goed zijn om voor de volgende verkiezingen te evalueren waar het beter kan op democratisch vlak en hoe het bestuursakkoord heeft gewerkt.

Voorzitter, die kracht moet ook uit de samenleving komen. Een zinnetje op pagina 28 in de kaderbrief schiet mij dan ook een beetje in het verkeerde keelgat, het luidt: “Daarnaast worden de burgers van de stad mondiger”.

Voorzitter: burgers worden niet mondiger, burgers, inwoners van deze mooie stad, moeten steeds harder roepen om gehoord te worden. En daarvan moeten we niet in een kramp van schieten. Dat moeten we organiseren. En dat organiseren we ook, en ja …we leren ook.  

Kijk naar de wijkplannen van afgelopen week, waar miljoenen in geïnvesteerd worden om de wijken toekomstbestendig te maken. De vele parken, zoals blekerspark, Ankerpark, lakenpark, Kopermolen, kaasmarkt, energiepark of kijk naar de groene Garenmarkt, daar ging participatie hartstikke goed. En tegelijkertijd kennen we inderdaad Roomburgerpark, Lead en SOS Mors, of de tijdelijke woonunits op de Verdamstraat, deze plannen hebben ook de andere kant laten zien van participatie. Leiden zoekt haar balans: het is aan ons om de meningen af te wegen, niet om de toon te evalueren.

Ik zie vol vertrouwen uit naar het participatieonderzoek volgende week en hoe wij hier weer een slag in kunnen maken.

 

CULTUUR EN ECONOMIE

Voorzitter, wat is het bijzonder hoe onze inwoners, onze culturele instellingen, bedrijven en ik noem bijvoorbeeld Plaatjes vullen gaatjes” of de Burcht”, die ondanks alles, de schouders eronder zetten en iets bijzonders gemaakt hebben van deze bizarre tijd. Dit geeft hoop. En verdient aandacht: we maken samen de stad.

Kijk naar cultuur: naast kwaliteit is veel aandacht voor makers en kunstenaars,  is inclusiviteit en diversiteit als ook de link naar zorg en welzijn essentieel. Het PSTheater is zo’n mooi voorbeeld en staat alweer klaar metwij zijn de stad”. Geweldig!

De economie en cultuur zijn hard geraakt, en zij hebben veerkracht getoond, hebben de meerwaarde meer dan waar gemaakt, zodat ontmoetingen nog steeds plaats konden vinden.

Leidenaren zijn gaan zoeken naar manieren om te kunnen ontmoeten. De herwaardering van groen en van fysieke ontmoeting is enorm gestegen, dat zien we in het singelpark of de markt. Corona was zwaar, we zagen vele verdrietige ontwikkelingen en gelukkig ook vele mooie.

En daar gaat een stad over. Over verandering, hoop en toekomst. Daar hoort het GroenLinks optimisme bij. En Het maakt dus uit of GroenLinks in het college zit.

 

LATEN WE KIJKEN NAAR DUURZAAMHEID

GroenLinks kijkt al jaren, al decennia vooruit. Met hoop, perspectief en met vertrouwen. Met respect. Daarom hebben we de afgelopen jaren keihard gewerkt om deze stad eerlijker te maken en groener. En zoeken we iedere dag weer de balans tussen de vele belangen. Zo hameren wij als GroenLinks continue op de duurzame woningbouw, omdat alleen die toekomstbestendig is. Ondertussen zijn we een Global Goals gemeente geworden en worden we misschien wel een Donut stad.

Vele daken zijn vergroend en verduurzaamd, de autoluwe binnenstad heeft haar eerste stappen gezet en wandel nog eens door het Leiden Bio Science Park. Hoe biodivers en inclusief is dat?

Een stad zien wij dan ook als ecosysteem, het gaat altijd over verandering en toekomst en alles staat in verbinding met elkaar.

We komen uit een diepe crisis. En we zitten in een diepe andere crisis, die nog niet voor iedereen heel zichtbaar of voelbaar is, maar die onze aarde opeet. De Klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis. Daar kunnen wij wat aan doen, wij, déze generatie, hier, nu vandaag. In je eigen huis, je eigen straat, stad, Europa en wereld. De Bewustwording om te zorgen dat we allemaal moeten doen wat nodig is om onze aarde te beschermen van onszelf doen wij ook met de vele projecten in deze stad, van het betonakkoord, tot samen aan de slag, gebiedsvisies en schonelucht-campagne.

SOCIALE STAD

De grote decentralisatieproblemen, …. 15 miljoen euro die we extra toevoegden aan het sociaal domein, we zetten er een hek omheen. Maar die 15 miljoen moest worden ingezet om tekorten op te vangen. En het is niet genoeg. En mensen, vooral ook de jeugd, zijn daar de dupe van. We hopen op structurele oplossingen vanuit de rijksoverheid. Niet eenmalig nu 2,6 miljoen euro voor de jeugdzorg. Zo werkt het niet.

De sterke sociale basis” is alles behalve een makkelijke verandering geweest. Maar door deze lef te tonen, hebben we drie waardevolle partners voor onze stad kunnen aantrekken, die veel goed werk doen en een nogal ingewikkelde start hadden die niemand kon bedenken. Maar ze hebben niemand in de kou laten staan en zijn blijven opkomen voor kwetsbaren, eenzamen en nieuwelingen. We zijn nog steeds een sociale stad, die ook blijft zorgen dat uiteindelijk iedereen mee kan doen, want dat is nog niet het geval. Het doet mij bijvoorbeeld deugd dat de burgemeester ook grote afstand nam van de flyer rond het bedelverbod en hij dit standpunt hier in de raad van dinsdag ook deelde.

Als GroenLinks blijven wij de onzichtbare armoede, racisme en uitsluiting adresseren en naar oplossingen zoeken zoals housing-first, budgetbeheer, kansengelijkheid in het onderwijs en een veilig schoolklimaat voor iedere jongere. En overal geldt dat inclusiviteit de rode draad is. Want voor racisme en uitsluiting is geen plaats in onze stad.

En dan nog 30% sociale woningen bouwen?  Ik benoem het toch even, we bouwen zelfs meer sociale woningen, en dat is echt een ongekende belangrijke stap voor onze sociale stad.

FINANCIEN

En ‘last but not least’: onze financiële huishouding. Die is spannend, omdat we investeren. En investeren zonder risico, is geen investeren.

We zitten hier niet voor onze belangen, noch die van GL, we zitten hier voor de belangen van 2030, voor die van 2050. Je mag van andere partijen en de mensen in de stad verwachten dat dat ook bij hen onderdeel is van standpuntbepaling.

We doen wat nodig is voor toekomstige generaties. We maken de stad klaar voor de toekomst.

We vonden in 2018 allemaal, inclusief de VVD, SP en het CDA dat we moesten doen wat we nu doen: investeren in: - bouwen van betaalbare woningen, - sport, - onderwijs, - verduurzamen, - socialere stad zijn en een impuls op cultuur.

Dit college bouwde ook voort op de forse investeringen en besluiten uit de vorige periode, zoals de 130 miljoen in LeidseRingNoord , 80 miljoen in parkeergarages, 50 miljoen aan sportlocaties, een veelvoud aan de Rijnlandroute, of denk aan de compensatie van 10 duizend bomen die in rook opgingen. Dat heet besturen en verantwoordelijkheid nemen.

We zien nu een sluitende begroting.

Wij gooien geen publieke voorzieningen dicht, staan niet onder curatele. Als we niet investeren, ligt straks een enorme onbetaalbare rekening op het bord bij onze kinderen. En dat is waarom wij hier, nu vandaag onze enorme verantwoordelijkheid verder vormgeven.

Wij zijn niet uit op winst, of op pure groei. Wij dragen zorg voor de toekomst, zorg voor een inclusieve stad en welzijn voor iedereen.

Voorzitter,

De onderwerpen, democratie, duurzaamheid, sociale stad en cultuur, zijn niet willekeurig gekozen. Ze zijn gekozen omdat ze de drijvende krachten zijn voor een stad van de toekomst. En volgend jaar hoop ik hier weer te staan om dit beleid voor te kunnen zetten. Want wij gaan niet over één nacht ijs, onze agenda reikt tot 2030, en 2050, om met progressieve bestuurders de trein door te laten rijden die nu eindelijk goed op stRoom is.

Dat betekent in de komende vier jaar:

  • Blijvend vergroenen en de biodiversiteit verrijken;
  • Blijvend investeren in onze sociale inclusieve stad, waar bijvoorbeeld dakloosheid wordt opgeheven;
  • Innoveren, investeren en leren in onderwijs, jeugd en cultuur, als ook in volkshuisvesting, digitale veiligheid en de gezonde stad.

Dat maakt Groen, Gezond en Gelukkig, aldus onze verkiezingsleus in 2018.

Wij staan te popelen!

Dank u wel.