Blog: Astrid vindt haar weg met hulp van de Talentenpool

Een blog van Astrid Suurmond: Na “100 jaar” passief lidmaatschap van GroenLinks besloot ik begin dit jaar actief te willen worden. Ik wilde nu wel eens zelf een bijdrage leveren aan de politiek. Maar waar te beginnen? M’n agenda is altijd al overvol dus wat te doen?

Het antwoord ben ik gaan zoeken met behulp van de Talentenpool: “een serie bijeenkomsten waarin je - samen met andere GroenLinksers - kunt uitzoeken waar jouw talenten liggen en hoe je die zou kunnen inzetten voor de partij.” Onder deskundige en vrolijke begeleiding van Marijke Markus en Gemma Lago leren we met zo’n 15 GroenLinksers onszelf, elkaar, de politiek en GroenLinks kennen.

In de eerste avond stonden onze eigen doelen centraal. Gemma, voorzitter van het bestuur, vertelde over GroenLinks Leiden en wat er allemaal mogelijk is. Wat mij vooral erg aansprak was dat Gemma de nadruk legde op het uitdragen van het GroenLinks gedachtengoed. Het gaat er niet om dat je lid bent van GroenLinks. Het gaat er niet om dat je actief bent binnen de GroenLinks organisatie. Het gaat er wèl om dat je het gedachtengoed van GroenLinks uitdraagt. Of in Jesse z’n woorden: “Dat we met elkaar een beweging bouwen die Nederland gaat veranderen!” Voor mij was dat direct al een blijde boodschap dat we geen partijtijgers hoeven te worden.

Zelf heb ik er toen voor gekozen om op ad hoc activiteiten in te springen. Zo heb ik meegelopen met de Nacht Voor de Vluchteling (onze deelname was supergoed georganiseerd door mede-talentenpooler Lauri). En zonder de Talentpool had ik me nooit opgegeven als burgerlid van de Klankbordgroep Busstation Leiden. Toch heb ik ook een kleine structurele taak op me genomen: Ik bel nieuwe leden namens het bestuur van GroenLinks. Het is bijzonder om te merken hoe de meeste nieuwe leden dat beetje extra aandacht en informatie waarderen. Bovendien heb ik een aantal leden daadwerkelijk het zetje gegeven om naar een kennismakingsavond te komen, lid te worden van het campagneteam of om een ledenvergadering te bezoeken!

Actieve leden die bijeenkomsten of andere activiteiten ondersteunen door hun aanwezigheid zijn ook heel belangrijk. Dat heb ik inmiddels ervaren. Daarom ben ik vrijdag bij de uitreiking van de Groene lintjes geweest en ga ik naar vrijwel alle bijeenkomsten waar ik weet van heb. Maar het mooie van de afdeling GroenLinks Leiden is dat er zo veel gebeurt dat het onmogelijk is het allemaal te volgen. Mijn vraag “Waar te beginnen?” is door mijn deelname aan de Talentenpool omgevormd in “Waar te eindigen?”.

  • Wist je dat er een App groep is “GLL Actief”? Hierin attenderen actieve leden elkaar op activiteiten binnen en buiten Leiden. Ook als passief lid kan je in deze app-groep. Opgeven kan bij Gerard Krol: gerard.krol@groenlinksleiden.nl
  • Wist je dat de Groen Links gemeenteraadsfractie elke maandagavond vergadert en dat je daar erg welkom bij bent? Wel even laten weten dat je komt via de fractie-assistent Diederick van de Walle: diederick.van.de.walle@groenlinksleiden.nl