Cabaretier Erik van Muiswinkel ondersteunt komst muurgedicht Drs. P in Leiden

Vanmiddag heeft cabaretier Erik van Muiswinkel de komst van een muurgedicht van Drs. P in Leiden ondersteund, een initiatief van GroenLinks. Van Muiswinkel, Nederlands bekendste imitator van de vermaarde woordkunstenaar die in 2015 overleed, droeg het beoogde gedicht voor met de kenmerkende stem van Drs. P.

Enkele weken terug nam de fractie van GroenLinks Leiden het initiatief voor de komst van een muurgedicht van Drs. P in Leiden. De partij beschouwt Leiden als een stad van muurgedichten en vindt dat een groot dichter als Drs. P daarbij niet kan ontbreken. De woordkunstenaar heeft de taal op vele manieren verrijkt en trad bovendien graag op in Leiden. Van Muiswinkel ondersteunde vanmiddag dit initiatief door het beoogde muurgedicht, bij uitstek van toepassing op de Leidse Haarlemmerstraat, voor te dragen met de stem van Drs. P:

Tireli, turelu!
Daar is de orgelman
Die zo de buurt
Weer wat vrolijker maakt

Waar het gemiddelde
Haarlemmerstraatpubliek

Al sedert lang
Voor immuun is geraakt

Het gedicht is in de vorm van een ollekebolleke, een humoristische dichtvorm in Nederland geïntroduceerd en grootgemaakt door Drs. P. Een ollekebolleke bestaat uit 8 regels, waarbij het metrum (dubbele dactylus) een belangrijke rol speelt. Bovendien moet de zesde regel altijd uit een woord van zes lettergrepen bestaan, waarbij de klemtoon op de vierde lettergreep ligt. Een ezelsbruggetje hiervoor is het woord 'zeslettergrepigheid'.

Binnen enkele weken krijgt de fractie van GroenLinks een reactie van het college op het voorstel om Leiden te verfraaien met een muurgedicht van Drs. P. De partij hoopt dat het college en Stichting Tegen-Beeld, verantwoordelijk voor de muurgedichten, het initiatief zullen omarmen.

Bekijk hieronder een mooie reportage van Sleutelstad met Van Muiswinkel over Drs. P, inclusief voordracht! (Copyright: Sleutelstad, beeld: Hans Stauttener)