Coalitieonderhandelingen GroenLinks, D66 en VVD stopgezet

Na een aantal intensieve weken van formeren, zijn de onderhandelingen tussen GroenLinks, D66 en de VVD beëindigd. Hoewel de drie partijen een vernieuwingsgezinde mentaliteit delen, bleken de inhoudelijke verschillen op een aantal belangrijke thema's onoverbrugbaar naarmate de gesprekken vorderden. GroenLinks en D66 overleggen nu samen over het vervolg van de formatie.

Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat GroenLinks, D66 en de VVD vergelijkbare ambities hebben om Leiden duurzaam te verstedelijken. Ook bleken alle drie de partijen bereid om vernieuwing te brengen in een aantal belangrijke onderdelen binnen het sociaal domein, zoals de jeugdhulp, de Participatiewet en de WMO.

Gaandeweg werd echter ook steeds duidelijker dat op een aantal andere belangrijke thema's de opvattingen verder uit elkaar liggen, zoals de bijstandsuitkeringen, de bed-bad-en-broodvoorziening, het streven naar een autoluwe binnenstad en de financiële uitdagingen die Leiden te wachten staat. Na zorgvuldige en constructieve gesprekken hebben GroenLinks en D66 daarom gisteravond, 26 april, besloten de formatie met de VVD te beëindigen. De komende dagen overleggen D66 en GroenLinks over het vervolg van het formatieproces.

Wij willen de VVD bedanken voor de tijd, energie en bevlogenheid die zij in de onderhandelingen hebben gestopt. Ook bedanken wij formateur Robert Strijk voor de prettige en inspirerende manier waarop hij het proces heeft begeleid.

In de bijlage hieronder is het verslag van de formateur te lezen over het beëindigen van de onderhandelingen.