College pleit voor verkoopverbod vervuilende scooters

Het college van Leiden heeft besloten om een brief naar de minister van Infrastructuur en Milieu te sturen waarin zij pleit voor een algeheel verbod op de verkoop van zwaar vervuilende scooters en brommers. Het college heeft hiertoe besloten nadat GroenLinks vragen heeft gesteld over vervuilende scooters en brommers. Uit een onderzoek waar in Nature verslag van werd gedaan bleek dat scooters en brommers nog vervuilende zijn dan gedacht. Tweetakt- en viertaktbrommers kunnen duizenden keren vervuilende zijn dan een modern bestelbusje. Daarmee vervuilen ze de lucht, wat slecht is voor mens en dier. GroenLinks pleitte daarom voor een slooppremie op vervuilende brommers en/of een milieuzone in (het centrum van) Leiden.

Onze voorstellen voor een slooppremie en een milieuzone werden door het college terzijde geschoven. Dit omdat volgens het college de effectiviteit van de eerste niet is aangetoond en de tweede lastig te handhaven is. Hoewel GroenLinks graag had gezien dat Leiden direct het probleem in haar eigen stad zou aanpakken zijn we tevreden met de houding van het college. Zij noemt de resultaten uit het onderzoek verontrustend en heeft dan ook besloten om te pleiten voor een algeheel verkoopverbod op deze vervuilende vervoersmiddelen. Daarnaast wil Leiden het onderwerp agenderen binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.