Containerpas blijft gratis, voorstel om grofvuilophaal gratis te houden haalt het niet

Het was een dubbelzinnige uitkomst: terwijl de gemeenteraad tijdens de laatste vergadering van 2015 een voorstel van GroenLinks aannam dat garandeert dat toegangspassen voor de ondergrondse afvalcontainers gratis blijven voor nieuwe gebruikers, haalde een amendement van SP, CDA en GroenLinks om het ophalen van grofvuil gratis te houden geen meerderheid. 
 

Traditioneel stelt de gemeenteraad van Leiden tijdens de laatste vergadering van het jaar de lokale belastingen en leges voor het volgende jaar vast. Ook dit keer kwam er weer een grote hoeveelheid aan voorstellen voorbij. Twee daarvan hadden te maken met de Leidse afvalverwerking: het college stelde voor om zowel belasting te gaan heffen op de containerpas als op het laten ophalen van grofvuil. Tegen beide voorstellen maakte GroenLinks bezwaar.

Allereerst wilde het college vanaf 1 januari €10,- gaan heffen per toegangspas voor ondergrondse afvalcontainers. Dat bedrag zou in volgende jaren zelfs nog eens moeten oplopen naar een hoger bedrag. Volgens GroenLinks zeer onterecht. Bewoners van wijken die aangesloten zijn op de ondergrondse containers, zoals het centrum, hebben namelijk geen enkele andere legale manier om hun huisafval te laten verwerken dan via deze ondergrondse bakken. En daar betalen ze bovendien al afvalstoffenheffing voor. Het zou dan ook erg onterecht zijn om deze mensen dubbel te laten betalen voor dezelfde dienst.

Daarom diende Ashley North namens GroenLinks en samen met collega's van de VVD en het CDA een motie in om ervoor te zorgen dat nieuwe gebruikers altijd een gratis containerpas krijgen (huidige bewoners hebben deze al gratis gekregen). Een ruime meerderheid van de raad stemde voor dit voorstel. Daardoor hebben we weten te voorkomen dat gebruikers van de ondergrondse containers de rekening tweemaal wordt gepresenteerd. Daarnaast blijft Leiden dankzij dit voorstel schoner: door de pas gratis te houden, worden mensen ontmoedigd om hun afval op straat te zetten.

Teleurstellend was echter dat een meerderheid van de raad akkoord ging met het collegevoorstel om per 1 januari €30 te heffen voor elke keer dat grofvuil opgehaald moet worden. Vooropgeplaatst, het is goed als mensen bewust omgaan met hun spullen en aangemoedigd worden om het niet bij het minste of geringste weg te gooien. Maar het hoge tarief op de grofvuildienst zorgt er volgens GroenLinks alleen maar voor dat er weer meer groot zwerfafval op straat komt te staan. Daarnaast valt de klap bij de mensen met een klein inkomen. Zij hebben lang niet altijd het geld of het vervoer om hun afval zelf naar de Milieustraat te brengen, wat wel gratis blijft.

GroenLinks was mede-indiener van het voorstel van de SP om het ophalen van grofvuil in Leiden gratis te laten. Een nipte meerderheid blokkeerde dit echter. Dat is niets minder dan pijnlijk. De verwachting is dat de stad weer vaker ontsierd zal worden door zwerfafval en de kleine inkomens betalen de rekening.