De aanpak Duurzaamheidsopgave is gelanceerd!

Vanmorgen was de lancering van de Leidse Aanpak Duurzaamheidsopgaven waarbij jongerenorganisatie King for a Day het gesprek aanging met onze wethouders Yvonne van Delft, Martine Leewis en Fleur Spijker (D66) en hierbij kritische vragen stelden.

Gedurende het gesprek kwam duidelijk naar voren dat er een goede klik bestaat tussen ambities van deze jongeren en de wethouders. De jongeren zijn heel ijverig ingesteld en gaan graag aan de slag met plannen voor een duurzamer Leiden. Zo maakten de scholieren al eerder een eigen business case voor zonnepanelen op het dak van hun school DaVinci College. De drie wethouders hebben uiteraard ook niet stil gezeten en gaven vanmorgen hun ambitieuze plannen meer gezicht door het noemen van diverse voorbeelden. Een van de plannen die ze bespraken is het streven om de GFT afvalstromen van de horeca te scheiden via een infrastructuur op het water. Ook bespraken ze hoe de corporaties in Leiden hun huizen willen verduurzamen. De wethouders gaven de jongeren van de King for a Day het aanbod om met delegatie onze afvalverwerker AVR te bezoeken, dat belooft een nuttig uitstapje te worden!

Voor jongeren die nog twijfelen over welke kant ze op willen gaan na hun middelbare school had Martine Leeuwis een goede tip: “Een echte baangarantie is in de klimaattechniek”. De scholieren drongen in het gesprek zelf aan op lessen in het onderwijs om (lokale)duurzaamheidsambities meer aandacht te geven en leerlingen te wijzen op wat ze zelf kunnen doen. Zo kan duidelijker worden getoond wat de gemeente nu doet aan de duurzaamheidsopgave en krijgen jongeren ook een beter beeld waar ze zelf een bijdrage aan kunnen leveren.

Samengevat staan de komende jaren in het teken van een viertal punten die onderling samenhangen: 1. Energietransitie, 2. Klimaatadaptatie en vergroening, 3. Circulaire economie & 4. Duurzame mobiliteit!

De wethouders sloten de bijeenkomst optimisch af: “We moeten nu de basis leggen en aan de slag! En dit college gaat dat doen!”

Mocht jij naar aanleiding van dit artikel denken, ik kan hierbij helpen! Neem dan contact met onze wethouders op via deze pagina.