Vlak voor kerstmis diende ons raadslid Gebke van Gaal samen met D66 in de gemeenteraad een bijzonder voorstel in: “De gehele raad aan zet bij de nieuwe omgevingswet”. Wij vroegen haar in een flitsinterview een aantal vragen over dit onderwerp!

 

Jouw amendement heeft betrekking op de omgevingswet en de omgevingsvisie. Wat is dat nu precies? 

“Hier valt heel veel over te vertellen, in het kort samengevat: de omgevingswet is een wet over onze fysieke leefomgeving. Ruim 26 verschillende wetten die we nu hebben, zoals de wet ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer en later ook de natuurbeschermingswet, worden samengevoegd in deze omgevingswet. De wet is leidend voor alles wat zich afspeelt in deze fysieke leefomgeving en zou makkelijker en sneller zaken moeten kunnen regelen. Van bouwen en wonen, verduurzamen en vergroenen, tot speeltuinen en mobiliteitsvraagstukken. Alle lokale, provinciale en nationale overheden moeten een omgevingsvisie maken op basis van die nieuwe omgevingswet. Dit is het strategisch kader voor alle plannen die daarop volgen." 

Ik vind dat echt een hele spannende exercitie. Want hoe vast leg je de zaken? Wat voor stad willen we zijn en wie gaat straks over wat? In de stad zijn veel gesprekken met onder andere de inwoners, ondernemers en jeugd gevoerd. En heeft wethouder Fleur Spijker ook een trofee in ontvangst mogen nemen namens de hele regio voor de voortvarende aanpak “aan de slag met de omgevingswet”. Maar als gemeenteraad waren wij nog weinig actief betrokken, dus daarvoor vond ik het tijd worden. Zeker omdat de eerste versie van de Leidse omgevingsvisie in juli op de raadsagenda gaat komen en wij ook dat tijdspad terwille willen zijn.”

 

En met een mooi resultaat: de gemeenteraad heeft je eerste amendement als raadslid unaniem aangenomen. Wat maakt dit nu zo bijzonder? Wat heb je hiermee voor elkaar gekregen? 

“Het is allereerst bijzonder dat we een dergelijke verandering voor ons democratische en politieke bestel meemaken in een raadsperiode. Daarnaast hebben we hiermee bereikt dat we onze rol als gemeenteraad hierin verstevigen, als volksvertegenwoordiger, controlerend en kaderstellend. Ik heb gepleit voor een aantal actieve en openbare momenten voor de raad waarin wij het college onze overwegingen kunnen meegeven om in juli tot een gedragen omgevingsvisie te komen. Vandaar ons voorstel. Het is wat abstract, en nog niet zo sexy zoals ik ook in mijn bijdrage verwoordde, maar wel broodnodig.  

Het bijzondere is dat het voorstel vooral voor onszelf, de raadsleden, is. En dat alle 39 raadsleden hun standpunten kunnen inbrengen. De omgevingsvisie is immers een uniek proces dat om een unieke aanpak vraagt en veel breder dan alleen stedelijke ontwikkeling. Dit gaat over onze democratie, over de participatie met de stad, over onze duurzaamheidsopgave. Onze rol verandert ook door de komst van de omgevingsvisie. Het is vooral belangrijk dat we nu goede kaders kunnen stellen, ideeën kunnen aandragen, zoals de hele stad gedaan heeft, zodat we daarna met een gerust hart iets meer kunnen loslaten. Dat zal stapsgewijs gaan. Het is bijzonder dat we een wethouder en college hebben die hier heel erg open in staan. Zo organiseerden zij gisteren direct al een eerste avond van een reeks van vier avonden over de omgevingsvisie, en hoe wij elkaar daarin tegenkomen. Een prachtige vorm van samenwerken en het goede voorbeeld geven.”

 

Hoe gaat de participatie met Leidenaren eruit zien? 

“Participatie is een groot goed in de omgevingsvisie. Maar de vraag is inderdaad: op welke manier? Daar experimenteren we nu al volop mee. Dat is een leertraject. Kijk bijvoorbeeld naar de Merenwijk en de ontwikkelingen rondom de Kopermolen. De hele buurt heeft daar de laatste paar maanden op diverse manieren kunnen participeren: via straatgesprekken, enquetes, bijeenkomsten, informatieavonden, ideeënavonden en noem maar op. Er is een hele website opgezet door de gemeente en door de bewoners zelf. De betrokkenheid is enorm. Wat nu heel spannend wordt, is de besluiten die we moeten nemen op basis hiervan, op basis van wat er nodig is in de hele stad en dus ook met die omgevingsvisie in ons achterhoofd.  

De hele participatie vind ik wel een spannend proces: hoe kunnen we dat iedere keer weer verbeteren op basis van ervaring? Hoe kunnen we goed de verwachtingen van de betrokkenen borgen? We willen recht doen aan veel mensen en groepen, daadkrachtig besluiten kunnen nemen, duidelijkheid kunnen geven aan alle inwoners en organisaties. Een enorm mooie uitdaging dus! En wij zijn daar als volksvertegenwoordigers dagelijks mee bezig, met dat verhaal.” 

 

Wanneer ben jij tevreden over de uitvoering van dit voorstel?

“Als alle gemeenteraadsleden in juli kunnen zeggen dat ze hun cruciale punten voor de omgevingsvisie hebben kunnen afstemmen en dat ze veel terug zien in het raadsvoorstel van het college. En als we samen met de stad, de gemeenteraad en het college een duidelijke omgevingsvisie hebben in juli die potentie heeft en energie geeft. Dat we een beeld hebben bij wat voor een stad we willen zijn als Leiden, een visie die door heel de gemeenteraad gedragen wordt. Dat we een solide basis hebben voor alle duurzaamheidsvraagstukken die er liggen, en weten wie waar over gaat. Dat wordt nog een hele klus, maar het is ook geweldig om daar aan mee te mogen werken en aan bij te dragen. Het gaat over onze toekomst, die van mijn tweeling en vele generaties daarna.”

 

Mocht je meer willen weten, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met Gebke.