En terwijl de rest van Nederland genoot in de zon, dook een mooie delegatie van GroenLinks Leiden samen met enkele vertegenwoordigers van Leidse organisaties in het thema diversiteit. Zowel de Zwijgers van Noord als Stichting Hoop en Ontwikkeling en I-doe waren van de partij.  Ook een geïnteresseerde vanuit het bestuur van GroenLinks Rotterdam was aanwezig.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep die zich bezighoudt met het thema diversiteit. Tijdens een ledenvergadering afgelopen najaar ontstond het idee dat een kleine groep mensen meer vorm kon gaan geven aan de manier waarop onze afdeling werkt vanuit diversiteit. Na enkele gesprekken in deze samenstelling, was het volgens hen tijd om het gesprek met een bredere groep te voeren, en zo ook concrete acties in gang te zetten.

In twee rondes gingen aan tafels in buurthuis Matilo met elkaar in gesprek. In de eerste ronde deelden we in open gesprekken ieders perspectief op de betekenis en het belang van diversiteit. Aan bod kwamen verschillende vormen van diversiteit die we in de stad ervaren. Niet alleen cultureel-etnische achtergrond, maar ook neuro-diversiteit, diversiteit in gender en seksualiteit en vooral sociaal-economische ongelijkheid worden ervaren als scheidslijnen.

Werken aan diversiteit en inclusie is zoals Els het zegt ‘daar waar het je moeite gaat kosten om de ander echt te horen’. Ook was er de vraag of we op zoek moeten naar gemene delers en verbinding, of dat we dan juist ieder identiteit tekort doen en deze uit het oog verliezen.

Over het belang van werken aan diversiteit waren we eensgezind. Diversiteit zorgt voor ideeën waar je anders niet opkomt en is een kracht. Bovendien staan we allemaal voor een stad waarin iedereen mee kan doen.

Na een korte pauze verzamelden we in nieuwe groepen ideeën waarmee we kunnen bijdragen aan diversiteit binnen onze afdeling. Het blijven investeren in relaties met externe organisaties en het bezoeken van externe bijeenkomsten bleek een logische eerste stap. Andere ideeën die we verder willen gaan uitzoeken waren onder ander wijkambassadeurs, koffiebijeenkomsten in wijken, een training inclusief communiceren, een provinciale themadag en scouting van meer talent met een diverse achtergrond voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Wij kijken terug op een hele vruchtbare bijeenkomst en bedanken iedereen die mee deed. Zowel de werkgroep diversiteit als het bestuur gaan de komende tijd aan de slag met het uitwerken en realiseren van de plannen. We houden jullie op de hoogte!

Door: Judith van Vliet