Droge voeten en groene vingers in de Oude Kooi

Donderdag 9 januari was het feest in de commissie Ruimte en Regio. Het ‘Uitvoeringsbesluit aanpak wateroverlast Oude Kooi’ werd besproken en zonder wijzigingen vastgesteld. Eindelijk krijgen de bewoners van de Oude Kooi hun ‘droge voeten’. Uiteraard is GroenLinks hier blij mee. Maar krijgen ze ook groene vingers?

Eind 2014 gaat het dan eindelijk beginnen. De Oude Kooi wordt verlost van de wateroverlast waar de wijk al decennia lang last van heeft. De oplossing lijkt simpel. Er komen nieuwe riolen, speciaal voor regenwater. Bij hevige regenval wordt het overtollige water hierin opgevangen en in de Rijn en de Zijl geloosd. Verder worden de straten in de Kooi heringericht en krijgen ze weer een hoogteverschil tussen straat en trottoir. Het plan is een stuk eenvoudiger dat het eerste concept. En ook een stuk goedkoper.

GroenLinks stelde in de commissie voor om het voordeel van € 500.000.=, of een deel hiervan, te gebruiken voor extra groen en water in de wijk. De Kooi is een vrij ‘versteende’ wijk. Dit is zelfs één van de oorzaken van de wateroverlast. Door de vele verharding in de wijk stroomt regenwater direct het riool in, met alle gevolgen van dien. Meer groen en water houdt regenwater langer vast en ontziet daarmee het riool.

Maar er zijn ook andere positieve effecten. Bij periodes van grote hitte [naast heviger regenbuien een ander gevolg van de klimaatverandering] zorgen groen en water voor verkoeling. En natuurlijk maken groen en water in de wijk de openbare ruimte nog aantrekkelijker.

Ik was dan ook teleurgesteld dat geen enkele partij, behalve de PvdD, mijn voorstel steunde. Nu komt het geld dus terecht in een onbetekenend potje ‘stelpost kapitaallasten’. Een gemiste kans om de wijk naast droge voeten ook groene vingers te geven. Maar laat ik vooral positief eindigen en de bewoners van de wijk feliciteren met hun nieuwe Oude Kooi!