Einde aan fossiele investeringen!

Na schriftelijke vragen van GroenLinks heeft de gemeente Leiden het algemeen pensioenfonds voor ambtenaren, het ABP, per brief opgeroepen investeringen in fossiele brandstoffen op korte termijn te stoppen. Een belangrijke stap, want daarmee sluit Leiden zich aan bij een groeiende groep gemeenten die het grootste pensioenfonds van Nederland wil overtuigen te kiezen voor duurzaamheid in plaats van vervuiling.

Begin dit jaar dienden raadsleden Jos Olsthoorn en Ashley North schriftelijke vragen in met het dringende verzoek aan het college om het ABP op te roepen te stoppen met fossiele investeringen. Het ABP investeert namelijk nog altijd in kolen, gas en olie: oude vormen van energievoorziening waarmee het pensioenfonds niet alleen het milieu, maar ook zijn eigen pensioenen in gevaar brengt.

Naast het feit dat de uitstoot van Co² voor opwarming van de aarde zorgt, schuilt er immers ook een groot financieel risico in het blijven investeren in fossiele energie. Door de klimaatafspraken van Parijs is de waarde van fossiele reserves flink gedaald. Daardoor kunnen ook de pensioenen van de bijna 3 miljoen ambtenaren bij het ABP serieus in de knel komen. Voor GroenLinks reden te meer om de gemeente Leiden op te roepen zich aan te sluiten bij steden als Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Nijmegen in hun verzoek aan het ABP snel te stoppen met investeringen in milieuverontreinigende energiebronnen.

In februari beantwoordde het college de schriftelijke vragen. De reactie stemde GroenLinks zeer hoopvol. Het college sloot zich namelijk bij onze zorgen aan en besloot een brief te sturen aan het ABP.

Onlangs is deze brief (hier te raadplegen) inderdaad verzonden. GroenLinks is erg blij met de tekst. Het Leidse college laat duidelijk merken dat het de hoogste tijd is om snel te stoppen met fossiele investeringen. Zo schrijft het college:

De ambities die [het ABP] heeft uitgesproken ondersteunen wij van harte. Echter zouden wij nog verder willen gaan en roepen u daarom - ook op verzoek van onze raad -  op om:

  1. Beleggingen in de fossiele industrie binnen redelijke termijn te beëindigen, zodanig dat dit niet leidt tot daling van het rendement en tot stijging van de pensioenpremies voor onze medewerkers;
  2. De voortgang te blijven evalueren. Concrete afspraken met bedrijven en beleggers over verdere verduurzaming is hierbij cruciaal, naast transparantie over gemaakte afspraken;
  3. Een visie te ontwikkelen met het oog op 2050 en de te realiseren 80-95% vermindering aan CO²-uitstoot.

Als grootinvesteerder heeft het veel impact als het ABP snel stopt met fossiele beleggingen. GroenLinks Leiden ziet de oproep van de gemeente aan het ABP dan ook als een belangrijke stap naar een schoner milieu.