Elektrische auto

Elektrische laadpalen sneller beschikbaar dankzij vragen GroenLinks

Eind augustus stelde ons duo-raadslid Hester van Kruijssen een aantal vragen aan het stadbestuur over de lange wachttijden voor plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s. Deze week kwam het bestuur met antwoord op Hesters vragen. Met een prachtig resultaat: de gemeente gaat zelf actief elektrische laadinfrastructuur plaatsen in Leiden.

Tot nu toe hebben veel Leidenaren in hun buurt nog geen toegang tot een laadpaal voor de elektrische auto. Daarvoor moet een aanvraag worden ingediend, maar de wachttijd voor behandeling van de aanvraag en daadwerkelijke plaatsing is lang. Dankzij vragen van GroenLinks gaat dit echter veranderen: het stadsbestuur heeft het beleid rondom elektrische laadinfrastructuur geëvalueerd en op basis van deze evaluatie een aantal verbetervoorstellen ontwikkeld, met als doel de elektrische laadpalen snel voor iedereen beschikbaar te maken.

In deze verbetervoorstellen ligt de focus op de gemeente. Die gaat zelf actief laadpalen plaatsen in Leiden. De gemeente gaat een plankaart opstellen waarop alle geschikte locaties voor extra laadpalen en elektrische laadinfrastructuur zichtbaar zijn. Ze kijkt hierbij ook naar geschikte locaties voor zogenoemde laadpleinen, plekken waar meerdere laadpalen bij elkaar gezet kunnen worden. Daarnaast wil de gemeente ook gaan kijken hoe ze deze laadinfrastructuur mee kan nemen in nieuwbouwprojecten. Een mooie stap naar een Leiden met meer elektrische auto’s!