Stéphanie Bakker
Stéphanie Bakker

Extra woningen voor mensen uit maatschappelijke opvang

De gemeente is al een paar jaar bezig met het opzetten van tijdelijke woningen voor statushouders, bijzondere doelgroepen en reguliere woningzoekenden in Leiden. Dit gebeurt onder andere bij de Voorschoterweg, waar de gemeente honderd tijdelijke woningen gaat bouwen. Net voor de zomer kwamen de gemeenteraadsfracties van D66, CU en GroenLinks er echter achter dat maar een klein aantal van deze woningen voor bijzondere doelgroepen gereserveerd is. Dit baarde de fracties zorgen, die daarom vragen stelden aan het college. En met resultaat: de gemeente zal elders in de stad twaalf tot vijftien extra plekken voor mensen uit de maatschappelijke opvang realiseren.

In de Leidse gemeenteraad was de afgelopen jaren afgesproken dat er in de tijdelijke woningen aan de Voorschoterweg een mix van verschillende bewoners gehuisvest zou gaan worden: statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld de vrouwenopvang, daklozenopvang en de jeugdhulp) en regulier woningzoekenden. Voor de zomer ontdekten de fracties van D66, CU en GroenLinks echter dat de geplande mix erg nadelig uit zou pakken voor mensen uit de opvang. Van de honderd woningen zouden er slechts twee of drie voor hen gereserveerd zijn! Dat vonden de fracties veel te weinig: er is namelijk een grote vraag voor doorstroomwoningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang.

De fracties besloten het probleem onder de aandacht te brengen via schriftelijke vragen aan het Leidse college over de afspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties. Dankzij deze actie heeft het college nu gelukkig toegezegd dat er elders in Leiden twaalf tot vijftien extra plekken voor mensen uit deze bijzondere doelgroepen gerealiseerd gaan worden. Zo ontstaat er toch wat extra ruimte voor mensen die dringend op zoek zijn naar een plek van waaruit ze hun leven weer op kunnen pakken.

De fractie van GroenLinks Leiden blijft bezorgd over de veel te langzame uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang, maar is tegelijkertijd blij met dit succes.